18 september 2019
tisdag, 12 februari 2019 17:15

Rekordstarkt resultat av Wihlborgs

Skrivet av 

 

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

 Wihlborgs Fastigheter redovisar en helårsvinst efter skatt om 2.403 Mkr (2.568), motsvarande ett resultat per aktie om 15,63 kr (16,71). I resultatet ingick värdeförändringar i fastigheter med 1.312 Mkr (1.851) medan värdeförändringar för derivat uppgick till 964 Mkr (201). Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 2.684 Mkr (2.351), medan driftsöverskottet steg med 13 procent till 1.941 Mkr (1.717) och förvaltningsresultatet förbättrades med 19 procent till 1.406 Mkr (1.179).

 

– Ända sedan vi börsnoterades 2005 har varje år varit ett rekordår, oavsett om man ser till hyresintäkter, driftsöverskott eller förvaltningsresultat. Det visar att det ligger djupt rotat i vår kultur att vi ständigt strävar efter att ta ansvar för det vi har och att utveckla det vidare, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

 

Under året köpte Wihlborgs fastigheter för 900 Mkr (2.780) och investerade 1.239 Mkr (1.061) i befintligt bestånd, vilket bidrog till att portföljens värde steg till 42,1 Mdr kr (38,6).

 

– Vår projektportfölj är rekordstor, med beslutade investeringar om över 2 Mdr. Med våra utvecklingsprojekt skapar vi nya affärsmöjligheter som, tillsammans med låga vakanser i befintliga fastigheter, kommer att utgöra grunden för vår fortsatta tillväxt, säger Hallengren.

 

Wihlborgs räntebärande skulder ökade under året till 22.814 Mkr (20.653), motsvarande en belåningsgrad om 54,1 procent (53,5), och finansierades till en sänkt snittränta till 1,40 procent (2,53). Det egna kapitalet steg till 15.530 Mkr (13.592) efter att 480 Mkr delades ut till aktieägarna under det andra kvartalet. Soliditeten stärktes till 36,3 procent (34,7) och det långsiktiga substansvärdet ökade till 122,64 kr (114,00) per aktie.

 

Efter årets slut har Wihlborgs fortsatt att stärka sin position på Ideon i Lund genom att köpa fastigheterna Nya Vattentornet 2 och 4 om 49.000 kvm för 1.260 Mkr.

 

Inför årsstämman förslås att utdelningen för året höjs med 20 procent till 3,75 (3,13) per aktie. LE