24 juni 2019
onsdag, 09 januari 2019 12:05

White i prestigefyllt uppdrag i London

Skrivet av 

 


Den nya byggnaden för Moorfields Eye Hospital och UCL Institute of Ophtalmology i London kommer att utformas med stort fokus på hälsa och hållbarhet, bland annat genom koldioxidneutrala lösningar. Beställarens vision uttrycker höga förväntningar på utmärkande arkitektur med stadsmässiga kvaliteter som länkas ihop med den uppmärksammade förnyelsen av King’s Cross. Bild: AECOM / Penoyre & Prasad / White Arkitekter

 


White arkitekter har tillsammans med AECOM och Penoyre & Prasad vunnit den prestigefulla internationella RIBA-tävlingen om att rita en ny byggnad för Moorfields Eye Hospital och UCL Institute of Ophtalmology i centrala London. Efter många års utredande kommer detta välrenommerade ögonsjukhus att samla vård, forskning och utbildning under ett tak i nya, moderna och flexibla miljöer.
Whites ansvar blir att utforma designstrategin för publika miljöer, såväl interiört som exteriört, utifrån en skandinavisk arkitekturtradition baserad på erfarenhet från kontorets praktikbaserade forskning inom hälsans arkitektur.

– Vi är överlyckliga och hedrade över att få utveckla det här fantastiska projektet tillsammans med beställaren och AECOM-teamet, vilket inkluderar Penoyre & Prasad och White. Nyfikenheten för Whites vårdbyggnadskompetens kopplad till skandinavisk arkitektur är påtaglig, vilket är extra glädjande. Detta uttrycks i vårt vinnande förslag som är väl integrerat i den nya stadsdelen, med miljöer som flödar i dagsljus och grönska. Det fina samspelet mellan konst, kulörer och taktila material främjar orienterbarheten vilket är extra viktigt i ett ögonsjukhus, säger Charlotte Ruben, arkitekt och partner på White.

Förslaget som har fått arbetsnamnet ”Project Oriel” fokuserar på de mänskliga behoven. Den röda tråden är upplevelsen hos dem som nyttjar byggnaden, oavsett om det är patienter, anhöriga, personal eller forskare. Upplevelsen inkluderar hela resan från det att man anländer till byggnaden till vistelsen och att man lämnar miljöerna. White har bidragit med multidisciplinär designkompetens inom husbyggnad, landskap, ljus och inredning.

– God akustik, bra ljusförhållanden och hälsosamma materialval är viktiga aspekter som utmärker skandinavisk arkitektur. Liksom att fånga den sociala potentialen i en byggnad, vilket vår utformning ger uttryck för. Speciellt genom den ellipsformade centrala volymen som är placerad mitt i atriet mellan de bågformade byggnaderna, insvept i en kontinuerlig balustrad av ljusa askribbor. I detta dynamiska nav kommer vi utforma trivsamma miljöer för samvaro som anpassas utifrån behov, säger Caroline Varnauskas, arkitekt och partner på White.

Projektet finansieras genom NHS (National Health Service) och bidrag från stiftelser/donationer och byggnaden beräknas vara klar för att tas i bruk 2025–2026.