20 juli 2019
fredag, 07 december 2018 12:49

Atrium Ljungberg säljer för 437 Mkr

Skrivet av 
alt
Sedan 1955 har Atrium Ljungberg utvecklat Västberga Handel till en välfungerande regional handelsplats i södra Stockholm. Västberga Handel omfattar idag totalt cirka 18.200 kvm uthyrbar yta främst för handel och service. Fotograf: Erik Lefvander


Atrium Ljungberg har idag träffat avtal med Serena Properties om försäljning av fastigheten Arbetsstolen 3 i Stockholm, mer känd som Västberga Handel. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 437 Mkr. Serena Properties, som ägs av Balder (56 procent), finska pensionsförsäkringsbolaget Varma (43 procent) och Redito (1 procent), tillträder fastigheten den 20 december 2018.
    

Västberga Handel omfattar drygt 18.000 kvm och största hyresgäster är Coop, Systembolaget, Rusta och Jysk.
    

– Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer med en blandning av kontor, handel, bostäder, service, kultur och utbildning. Vi bedömer att vi inte, inom överskådlig tid, kan utveckla platsen vid Västberga Handel på ett sätt som stödjer vår vision och affärsidé. Marknadsläget för avyttring är nu mycket starkt och vi väljer därför att sälja och istället fokusera och investera i våra andra platser där vi har större utvecklingsmöjligheter, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.
    

För Atrium Ljungberg ger affären ger ett positivt resultat efter skatt med cirka 34 Mkr, varav 29 Mkr avser realiserad värdeförändring fastighet och 5 Mkr uppskjuten skatt. Resultatet kommer att redovisas i bokslutet för det fjärde kvartalet. Fastighetens hyresvärde är 32 Mkr.
    

– Vi är glada över att få möjligheten att göra vårt första förvärv i Stockholm. Västberga Handel passar väl in i Serenas investeringsstrategi och vi ser fram emot att fortsättautveckla fastigheten tillsammans med våra hyresgäster för att stärka platsen ytterligare, säger Marc von Melen, vd för Serena Properties.