23 februari 2019
måndag, 19 november 2018 16:44

Amasten säljer för 238,6 Mkr

Skrivet av 
alt
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten, Lars Holm, vd för Offentliga Hus, och Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator, som äger 50 procent av Offentliga Hus.

 

Amasten Fastighets AB har via dotterbolag tecknat avtal om att sälja tolv kommersiella fastigheter för 238,6 Mkr. Köpare är Offentliga Hus AB och Fastator AB. Försäljningen omfattar tre samhällsfastigheter i Timrå till Offentliga Hus och nio kommersiella fastigheter i Skåne och i Karlskoga till Fastator. De sålda fastigheterna omfattar 34.000 kvm med ett sammanlagt hyresvärde om 24,5 Mkr per år.

 

– Vi renodlar portföljen och koncentrerar oss på bostäder. Efter affären består portföljen till 70 procent bostäder, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

 

Försäljningen sker i nivå med rådande värdering med frånträde under första kvartalet 2019. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till cirka 91,3 Mkr och ska erläggas kontant. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 5,9 Mkr.