23 februari 2019
måndag, 19 november 2018 15:41

Plan: 2.700 bostäder i Hammarbyhöjden/Björkhagen

Skrivet av 
alt
Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har ambitionen att Malmövägen, nära Björkhagens centrum, ska utvecklas till ett stadsstråk och att ny bebyggelse med handel i bottenvåningar ska bidra till en mer levande stadsmiljö och ett stärkt centrum.

 

Stadsbyggnadsnämnden godkände i juni 2016 ett program för Hammarbyhöjden och Björkhagen. Programmet innehåller cirka 2.700 bostäder samt plats för tio nya förskolor, en ny grundskola och en multisporthall. Majoriteten av bostäderna koncentreras till tre platser; i västra Nytorps gärde, vid Hammarbyskogen och på Sjöstadshöjden, mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Cirka 700-800 bostäder kan tillkomma genom mindre kompletteringsprojekt.

 

Programmet visar på hur gång- och cykelvägnätet bör utvecklas för att koppla samman viktiga målpunkter inom stadsdelarna och med omkringliggande områden samt viktiga torg och platser som bör utvecklas.

 

Programmet beskriver också förhållningssätt till kulturmiljövärden vid placering och utformning av ny bebyggelse samt hur naturvärden ska beaktas och om möjligt stärkas.

 

Särskilt Björkhagens centrum har pekats ut som intressant för utveckling och ny bostadsbebyggelse. Nu ska staden utreda förutsättningar för kompletterande bebyggelse i området.

 

I programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen framgår att Björkhagens centrum kan utvecklas och kompletteras med nya bostäder. Ambitionen är att Malmövägen ska utvecklas till ett stadsstråk och att ny bebyggelse med handel i bottenvåningar ska bidra till en mer levande stadsmiljö och ett stärkt centrum.

 

I programmet pekades bland annat ett område mellan Malmövägen och Björkhagens tunnelbanestation ut. Det är med utgångspunkt i den platsen som staden nu i vinter startar en utredning för att undersöka förutsättningarna för kompletterande bostadsbebyggelse kring centrum. Det är först efter att utredningen har genomförts som eventuellt planarbete kan starta. I dagsläget finns därmed inga besked om hur många bostäder det kan komma att röra sig om.