28 maj 2020
torsdag, 15 november 2018 17:09

Catella ökade rörelseresultatet till 292 Mkr

Skrivet av 
alt
Knut Pedersen, vd för Catella.

 

Catella ökade sin nettoomsättning för årets nio första månader till 1.473 Mkr (1.320) och redovisade ett höjt rörelseresultat till 292 Mkr (244) och en förbättrad rörelsemarginal till 19 procent (18). I rapporten framhåller vd Knut Pedersen att Catellas plattform inom rådgivning och kapitalförvaltning tillåter en kraftig tillväxt och bolaget avser att fortsätta öka förvaltat kapital för att skapa en än mer stabil bas i form av fasta intäkter, men också en ökad novå för möjliga rörliga intäkter.

 

Inom affärsområdet Corporate Finance medverkade Catella i transaktioner om 45,3 Mdr (33,6), varav 18,3 Mdr (23,4) i Norden och 27,0 Mdr (10,2) i Kontinentaleuropa. Detta gav ökade intäkter om 416 Mkr (396), men rörelseresultat minskade till 19 Mkr (27) motsvarande en marginal om 5 procent (7).

 

Inom Property Investment Management ökade det förvaltade kapitalet med 11,7 Mdr kr (7,8). Nettoinflödet under perioden var 6,7 Mdr kr (6,5) och den 30 september uppgick förvaltat kapital till 66,7 Mdr kr (48,1). Affärsområdets intäkter steg till 460 Mkr (304 och rörelseresultatet förbättrades till 64 Mkr (16), vilket motsvarade en marginal om 14 procent (5).

 

Catellas förvaltade kapital inom Equity, Hedge och Fixed Income Funds steg med 2,9 Mdr (3,4) under perioden och förvaltat kapital i affärsområdet ökade till 112,3 Mdr kr (102,3). Intäkterna steg till 648 Mkr (633), medan rörelseresultatet förbättrades till 286 Mkr (260), motsvarande en marginal om 44 procent (41).

 

I oktober träffade Catella Bank ett inkråmsöverlåtelseavtal om sin Wealth Management-verksamhet i Luxembourg. I affären ingår inte den svenska Wealth Management- samt kortutgivningsverksamheten och den strategiska översynen för dessa verksamheter fortgår. Inom affärsområdet ökade det förvaltade kapitalet till 21,3 Mdr kr (19,8). Till följd av arbete med att renodla kundportföljen och kostnader i samband med den strategiska översynen minskade affärsområdets intäkter till 262 Mkr (337) och rörelseresultatet föll till –93 Mkr (6). LE