22 april 2019
fredag, 09 november 2018 16:40

Peabs orderstock steg stort till 48 Mdr

Skrivet av 
alt
Jesper Göransson, vd för Peab.

 

En fortsatt gynnsam bygg- och anläggningsmarknad har haft en positiv påverkan på Peab i år. Under årets tre första kvartal ökade nettoomsättningen till 37,4 Mdr kr (35,5), medan rörelseresultatet steg till 1.710 Mkr (1.665), motsvarande en rörelsemarginal om 4,6 procent (4,7). Vinsten efter skatt ökade till 1.394 Mkr (1.387), motsvarande 4,73 kr (4,70) per aktie. Periodens orderingång steg till 40,6 Mdr kr (36,0) och den 30 september uppgick orderstock till 48,0 Mkr (40,2).

 

Under perioden fick Peab bland annat i uppdrag att bygga det nya Ikeavaruhuset i Kållered för 795 Mkr, om- och tillbyggnationer för Thon Property på Torp köpcenter i Uddevalla för 580 Mkr och om- och tillbyggnationer av för Riksdagsförvaltningen gällande ledamotshuset i Stockholm för 615 Mkr.

 

Igångsättningen av egenutvecklade bostäder minskade under perioden till 1.591 enheter (1.980), medan antalet sålda bostäder sjönk till 1.165 (1.797) och antal egenutvecklade bostäder i produktion uppgick till 6.105 (5.327). Andelen sålda bostäder i produktion minskade till 64 procent jämfört med 72 procent vid utgången av 2017 och antalet återköpta bostäder uppgick till 84 (50).

 

I balansomslutningen om 36,5 Mdr kr (32,1 vid årsskiftet) ingick förvaltningsfastigheter om 1,0 Mdr (0,9) och projekt- och exploateringsfastigheter om 9,0 Mdr (7,6).

 

Peabs räntebärande nettoskuld ökade under perioden till 4.441 Mkr (1.216) och den genomsnittliga räntan i låneportföljen inklusive räntederivat minskade till 1,7 procent (2,3). Den ökade skuldsättningen förklarades främsta av investeringar inom affärsområdena Projektutveckling och Industri samt ett ökat rörelsekapital.

 

Det egna kapitalet ökade till 10.733 Mkr (10.324) motsvarande en minskad soliditet till 29,4 procent (32,2).

 

På börsen blev Peab en kursvinnare med en uppgång på aktien med 6,64 procent till 85,25 kr som senast betalt. LE