22 april 2019
fredag, 09 november 2018 16:18

Eurocommercial levererar starkt resultat

Skrivet av 
alt
Jeremy Lewis, vd för Eurocommercial Properties N.V.

 

Eurocommercial Properties levererade ett första kvartalsresultat för perioden 1 juli-30 september i linje med förväntningarna. Direktinvesteringsresultatet var i det närmast oförändrat 29,8 MEUR (29,9), motsvarande 0,60 euro (0,61) per ägarandel (depositary receipt). Detta trots den initialt låga avkastningen av förvärvet av köpcentrumet Woluwe i Bryssel och försäljningar av högre avkastande mindre fastigheter enligt Eurocommercials Asset Rotation Strategy. Vinsten efter skatt ökade till 39,2 MEUR (32,3), vilket motsvarade 0,79 euro (0,66) per ägarandel. I resultatet ingick värdeförändringar med 10,7 MEUR (4,3).
 

Eurocommercial, vars portföljvärde vid periodens slut omfattade 3,87 miljarder euro, nära 40 Mdr kr, redovisade fortsatt låg ekonomisk vakans på mindre än 1 procent. Något som enligt vd Jeremy Lewis till stor del förklaras av bolagets långa etablerade praxis att fastställa hyror på realistiska och hållbara nivåer som gör att återförsäljare kan förbli lönsamma.

 

– Vi fortsätter att se bra efterfrågan på butiksytor i våra köpcentrum – totalt under de senaste tolv månaderna har vi omförhandlat nästan 200 avtal med en genomsnittlig hyresökning på 11,7 procent. Två tredjedelar av dessa avtal var förnyelser med befintliga hyresgäster, säger Jeremy Lewis.

 

Under perioden tecknade Eurocommercial avtal om att sälja Les Allées de Cormeilles i nordvästra Paris och tecknade hyresavtal om 6.675 kvm med en större internationell återförsäljare i Fiordaliso söder om Milano.

 

I slutet av perioden öppnade Eurocommercial Properties köpcentrumet C4 om drygt 40.000 kvm i Kristianstad.

 

Bolaget rapporterar vidare goda försäljningssiffror för Hallarna i Halmstad som byggdes ut med 16.000 kvm i fjol och Eurocommercial planerar att expandera med nya byggnader i Bergvik utanför Karlstad samt i Valbo utanför Gävle. LE