26 mars 2019
torsdag, 08 november 2018 13:49

Brunswick sålde för 903 Mkr till Tre Kronor

Skrivet av 
alt
Annika Fridolf, fondchef på Brunswick Real Estate.

 

Den 7 november slutförde Brunswick Real Estate, på uppdrag av Sveafastigheter Fersen II AB, försäljningen portföljen GSS till Tre Kronor Property Investment AB med ett totalt bruttovärde på 903 Mkr. Portföljen består av 50 fastigheter, inklusive 43 livsmedelsbutiker, med detaljhandelsyta om 69.000 kvm. Fastigheterna ligger över hela Sverige, med tonvikt på mindre regionala städer i södra och mellersta delen av landet. ICA är den största hyresgästen, följt av Coop och Axfood.

 

Sveafastigheter Fersen II AB, som ägs av Global Private Markets Investment Manager Partners Group, har ägt portföljen sedan 2016 och Brunswick Real Estate och Partners Group har ansvarat för förvaltningen tillsammans med Scius Partners som lokal asset management partner.

 

– Avyttringen av GSS-portföljen är ett utmärkt exempel på en väl genomförd affärsplan. Sedan 2016 har vi genomfört strategiska tilläggsförvärv till portföljen, omförhandlade och förlängda leasingavtal, och gjorde relevanta investeringar i fastigheterna. Vi är glada att avyttra en välplacerad portfölj till det växande företaget Tre Kronor, säger Annika Fridolf, fondchef på Brunswick Real Estate.

 

Efter förvärvet beräknas det totala fastighetsvärdet i Tre Kronor, med Catella Corporate Finance Stockholm som finansiell rådgivare och Catella Property Asset Management som kommersiell och teknisk förvaltare, uppgå till drygt 2,3 Mdr kr.