25 mars 2019
tisdag, 06 november 2018 14:55

Fabege gör miljövinst i Tidningshuset

Skrivet av 
alt
Fastigheten Trängkåren i Marieberg, Stockholm. Byggnaden, Tidningshuset, är av många Stockholmare mer känd som DN-skrapan

 

Fabege har investerat i en toppmodern geoenergilagring på fastigheten Trängkåren 7 i Marieberg, Stockholm. Byggnaden, Tidningshuset, eller av många Stockholmare mer känd som DN-skrapan, har den unika egenskapen att mängden kyla som används på sommaren motsvarar den mängd fjärrvärme som behövs på vintern. Just detta förhållande gör att lagring av värme under sommaren för att sedan användas under vintern är en attraktiv lösning.

 

– Investeringen har inneburit att vi inte längre behöver köpa någon kyla och att mängden köpt fjärrvärme har minskat med 75 procent tack vare energin i berget, säger Alexander Carlsson, driftledare på Fabege.

 

Den totala besparingen är cirka 2.000 MWh per år, vilket motsvarar uppvärmningen av nära 300 villor. Dessutom ökar värdet på fastigheten då uppvärmningskostnaden går ner.

 

Nyligen genomgick fastigheten, som ursprungligen uppfördes 1963, en miljöcertifieringsprocess och fick bedömningen BREEAM-in-Use Very Good

 

Fabege har som ambition att vara branschledande inom energieffektivisering och hållbara kontorsfastigheter. Ett av många hållbarhetsmål är att sänka energiförbrukningen ytterligare 20 procent och att den totala energianvändningen senast 2020 ska ligga 50 procent lägre än rikssnittet för lokaler 2014.

 

Fabege använder 100 procent förnybar el i sina fastigheter, alla fastighetstekniker kör elbilar och totalt har koldioxidförbrukningen minskat med 96 procent de senaste 15 åren.