20 juli 2019
måndag, 05 november 2018 16:20

Överdäckning av Södertäljevägen ger 2.000 bostäder

Skrivet av 
alt
Utbredningsområdet omfattar cirka 46,5 hektar för den nya stadsdelen i planförslaget att omvandla Södertäljevägen närmast Liljeholmen och Hanstavägen till en urban miljö. Foto: Stockholms stad

 

Exploateringsnämnden och Trafiknämnden ska påbörja planeringen för en omvandling av Södertäljevägen närmast Liljeholmen och Hanstavägen från trafikled till urban miljö. Det betyder att Södertäljevägen ska omvandlas till en stadsgata med bostäder och kontor. Projektets syfte är att undersöka förutsättningarna att uppnå målet i budget samt de beslutsunderlag som krävs för att kunna ta ett inriktningsbeslut med markanvisningar samt begära att Stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanering för området. Planarbetet beräknas kosta cirka 50 Mkr.

 

Utredningsområdet omfattar Södertäljevägen inom stadsdelen Liljeholmen från Liljeholmsbron ned till Nybodadepån. Exploateringen bedöms kräva nytt program och nya detaljplaner som väntas ge cirka 2.000 bostäder.

 

Exploateringskontoret ser positivt på en utveckling av Södertäljevägen. Projektet innehåller stora utmaningar men om dessa kan övervinnas finns goda förutsättningar att skapa en ny attraktiv stadsdel för Södertäljevägen till en kostnad om cirka 2 Mdr kr.

 

Utredningsområdet föreslås innefatta ca 46,5 hektar. Exploateringskontoret bedömer att arbetet med programarbetet kommer att pågå i cirka 2,5 år.

 

När överenskommelse om exploatering har träffats med exploatörerna ska exploateringsnämnden fatta ett genomförandebeslut. Detta beräknas preliminärt ske 2025. SF