22 april 2019
fredag, 19 oktober 2018 15:57

Stabilt resultat av Atrium Ljungberg

Skrivet av 
alt
Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

 

Atrium Ljungberg ökade nettoomsättningen för årets tre första kvartal till 1.968 Mkr (1.890), varav hyresintäkter stod för 1.799 Mkr (1.786). Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1.254 Mkr (1.246), medan överskottsgraden var oförändrat 70 procent.

 

Resultat före värdeförändringar ökade till 937 Mkr (909) och vinsten efter skatt uppgick till 2.151 Mkr (2.162), vilket motsvarade 16,25 kr (16,23) per aktie. De orealiserade värdeförändringarna uppgick till 1.390  Mkr (1.688) för fastigheter och 27 Mkr (136) för derivat. För helåret står bolagets tidigare lämnade prognos kvar om ett resultat före värdeförändringar om cirka 1.200 Mkr.

 

Under perioden investerade Atrium Ljungberg 1.176 Mkr (1.171) i befintliga fastigheter samtidigt som nyförvärv gjordes för 167 Mkr (1.823) och försäljningarna uppgick till 127 Mkr (–).

 

Dessa händelser bidrog till att fastighetsbeståndets verkliga värde steg till 43,5 Mdr kr (40,0). De räntebärande skulderna ökade till 19.036 Mkr (17.650) och finansierades till en snittränta om 1,4 procent (2,0). Trots högre skuld sjönk finansieringskostnaderna till 277 Mkr (280).

 

Det egna kapitalet ökade till 19.554 Mkr (18.223), vilket motsvarade en soliditet om 44,0 procent (42,6).

 

För närvarande investerar Atrium Ljungberg mest i Sickla i Nacka och i Gränbystaden i Uppsala och den totala återstående investeringsvolymen i beslutade projekt uppgick till 3,25 Mdr kr.

 

I augusti tecknade bolaget en avsiktsförklaring med Stockholms stad om att köpa fastigheter och markanvisningar i Slakthusområdet strax söder om Stockholms city. Totalt beräknas byggnaderna och markanvisningarna uppgå till cirka 200.000 kvm, varav 40 procent kontor, 25 procent bostäder och resterande kultur, handel/restaurang, hotell, utbildning m.m. Atrium Ljungberg bedömer investeringarna i Slakthusområdet till cirka 8 Mdr kr.

 

– Jag är både stolt och glad över den avsiktsförklaring som vi har tecknat med Stockholms stad avseende Slakthusområdet. Vår vision är att området ska bli hela Stockholms mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg. LE