25 april 2019
fredag, 19 oktober 2018 11:30

Castellum säljer till Stendörren i Västerås

Skrivet av 
alt
Fastigheten Ånghammaren 2 om 13.400 kvm i Bäckby industriområde i Västerås ingår i affären mellan Castellum och Stendörren.


Castellum säljer portfölj med åtta fastigheter i Bäckby industriområde, Västerås, till Stendörren. Fastigheterna omfattar totalt 41.500 kvm kontors, lager- och industriytor. Försäljningspriset uppgår till 313 Mkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om 20 Mkr.
    

Försäljningspriset ligger i nivå med senaste värdering och vid frånträdet den 30 november är den ekonomiska uthyrningsgraden 90 procent och hyresintäkten uppgår till 35 Mkr.
    

– Affären sker i linje med Castellums planerade portföljförflyttning, med avsikt att fortsätta utveckla fastighetsbeståndet och renodla vår portfölj i Västerås, säger Per Gawelin, vd Region Mitt, Castellum.
    

Portföljen består av fastigheterna Blästerugnen 2, Degeln 1, Fallhammaren 1, Gjutjärnet 7, Hjulsmeden 1, Kokillen 1, Lufthammaren 1 och Ånghammaren 2, Västerås.
    

– Vi är glada att kunna köpa en mycket välskött fastighetsportfölj i Västerås där Stendörren bara har en fastighet sedan tidigare och vi strävar att göra kompletteringsförvärv framöver. Västerås är Sveriges sjunde största stad och har ett starkt företagsklimat, säger Fredrik Brodin, vd för Stendörren.
    

– Fastigheterna i denna portfölj ligger samlade inom en radie på några hundra meter och det är unikt att i en enskild transaktion kunna förvärva ett så väl samlat kluster som även ger oss ett bra fotfäste i Västerås, tillägger Johan Bråkenhielm, transaktionschef Stendörren.