25 april 2019
måndag, 15 oktober 2018 13:06

Nya borgarråd i Stockholm

Skrivet av 
alt
Anna König Jerlmyr, 40 år, är nytt finansborgarråd i Stockholm och Joakim Larsson, 46 år, är nytt stadsbyggnadsborgarråd.

 

Under måndagen valdes 10 nya borgarråd i Stockholm. Anna König Jerlmyr, 40 år, gruppledare för Moderaterna, valdes till finansborgarråd. Joakim Larsson (M) blir nytt stadsbyggnadsborgarråd medan Dennis Wedin (M) blir bostads- och fastighetsborgarråd.

 

Joakim Larsson, 46 år, är förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms stad. Dennis Wedin, 30 år, är ledamot i kommunstyrelsen i Stockholm.

 

De tio nya borgarråden är Finansborgarråd: Anna König Jerlmyr (M). Stadsbyggnadsborgarråd: Joakim Larsson. Bostads- och fastighetsborgarråd: Dennis Wedin (M). Äldre- och trygghetsborgarråd: Erik Slottner (KD). Skolborgarråd: Lotta Edholm (L). Socialborgarråd: Jan Jönsson (L). Trafikborgarråd: Daniel Helldén (MP). Miljö- och klimatborgarråd: Katarina Luhr (MP). Arbetsmarknads- och integrationsborgarråd: Karin Ernlund (C). Kultur- och stadsmiljöborgarråd: Jonas Naddebo (C)

 

– Vi kommer att hålla en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet. Men stadsutveckling handlar inte bara om kvantitet, utan också om kvalitet. Vår stad ska utformas med kvartersstrukturer och med hänsyn till de olika stadsdelarnas karaktär. För oss är trygghetsfrågorna en integrerad del av stadsbyggnadsområdet. Vi kommer att värna trädgårdsstaden och årsringarna. Med vår politik finns en balans mellan att bevara och att nyskapa. Vi vill ha en varsam stadsutveckling som tar tillvara Stockholms unika gröna och blå värden, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

 

– Jag är väldigt hedrad och ser med tillförsikt fram emot mitt nya uppdrag. Tillsammans i det nya grönblå samarbetet har vi höga ambitioner för fler bostäder i Stockholm. Målsättningen är att bygga 10.000 klimatsmarta bostäder per år fram till 2025. En viktig fråga är också att möjliggöra för ombildningar i ytterstaden där allmännyttan är dominerande. Att de som så önskar ska få möjligheten att äga sitt boende, givetvis för marknadsmässiga priser. Jag ser fram emot att kavla upp ärmarna och sätta igång arbetet, säger Dennis Wedin (M).