20 juli 2019
fredag, 12 oktober 2018 15:54

SBB: Slutligt avtal om miljardförvärv i Skellefteå

Skrivet av 
alt
Skellefteå kulturhus. Bild: White arkitekter

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har i enlighet med en avsiktsförklaring från den 16 augusti, tecknat slutgiltigt avtal om förvärv av det nya kulturhuset i Skellefteå. SBB kommer att äga hela fastigheten inklusive hotell och hyra ut den till Skellefteå kommun.

 

Fastigheten förvärvas för 1.050 Mkr och betalning sker när bygget är klart och byggnaden börjar användas, vilket beräknas ske under våren 2021.

 

Skellefteås kulturhus, som har ritats av White arkitekter, får en uthyrbar area om cirka 26.000 kvm. Hyresintäkten, som motsvarar driftnetto, uppgår till 44,5 Mkr per år 2018 års prisnivå och hyreslängden uppgår till 50 år.

 

Huset blir ett unikt landmärke i Skellefteå som när det står klart kan vara världens högsta träbyggnad med 51 meter och 14 våningar högt.