25 april 2019
fredag, 12 oktober 2018 15:10

Alliansen och MP: Centralbron kan grävas ned

Skrivet av 
alt
På måndag blir Anna Köning Jerlmyr (M) nytt finansborgarråd i Stockholm, medan Daniel Heldén (MP) har som nytt trafikborgarråd vunnit flera av miljöpartiets hjärtefrågor.

 

I Stockholms stadshus har ett grönblått samarbete mellan Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna skapats, en allians som får totalt 54 mandat av 101 mandat i Stockholms kommunfullmäktige. Det betyder att på måndag den 15 oktober röstar Kommunfullmäktige fram kommunstyrelse och borgarråd för den kommande mandatperioden. 

 

Flera viktiga frågor kan avgöras för Stockholms stadsutveckling med den nya alliansen, dels A. ska det startas en utredning om gräva ned Centralbron, dels B. Alliansen vill stoppa förslaget om Apples butik i Kungsträdgården, dels C. Alliansen ska inte överklaga beslutet om att bygga Nobel Center, och Alliansen vill utreda en annan plats för Nobel Center.

 

Alliansen har som vidare att: 1. Se till att det byggs 10.000 klimatsmarta bostäder till år 2025. 2. Förkorta handläggningstiderna i byggprocesserna. 3. Utveckla ytterstaden. 4. Bygga kvartersstad. 5. Bevara trädgårdsstaden. 6. Öka Miljö- klimatperspektivet i byggprocessen. 7. Arbeta för en nedgrävning av Centralbron. 8. Ombilda hyresrätter i allmännyttan i ytterstaden, men däremot inte i närförort eller innerstaden. 9. Inrätta nya naturreservat, bland annat en utredning om Ålstensskogen. 10. Stockholms tak ska bli grönare. 11. Utreda en utsläppsfri innerstad till 2030. 12. Utöka reservatsgränsen för Årstaskogen. 13. Fasa ut kolet i Värtaverket till 2022. 14. Införa miljözoner på Hornsgatan och andra gator där luftkvaliteten är dålig. 15. Näringslivets transporter ska i största utsträckning ske med el- eller gasbilar. 16. Inrätta en ny klimatmiljard. 17. Inga pengar till Östlig förbindelse.

 

Därutöver lovar Alliansen flera nyheter inom Arbetsmarknad, integration och idrott, bland annat en boendegaranti för personer över 85 år. Vidare lovar Alliansen att Stockholm inte kommer att söka vinter-OS till år 2026 samt fri entré på stadens museum.

 

– Nu tar vi ansvar för Stockholm och för att skapa en långsiktig och stabil majoritet. Det skapar förutsebara möjligheter till reformer som Stockholm behöver för att utvecklas. Jag är övertygad om att utvecklingen leder till ett Stockholm som är innovativt, tryggt, hållbart och där valfriheten utvecklas snarare än monteras ned, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare.

– Nu bryter vi blockpolitiken i Sveriges huvudstad så att vi får ett starkt majoritetsstyre. Vår starka mitt innebär att vi stänger ute alla ytterlighetspartier från inflytande. I en orolig tid slår vi vakt om Stockholm som en öppen och fri stad, säger Lotta Edholm (L), gruppledare.

– Miljöpartiet kommer att fortsätta leverera en offensiv klimat- och miljöpolitik i Stockholm. Genom det Grönblå samarbetet kan vi nu ytterligare skärpa stadens miljömål. Vi kommer att införa miljözoner, satsa på kollektivtrafik istället för att bygga Östlig förbindelse, införa en ny cykelmiljard och en ny klimatmiljard, begränsa flygresorna för stadens tjänstepersoner och inrätta flera nya naturreservat. Och detta är bara ett axplock av miljö- och klimatpolitiken för den kommande mandatperioden, säger Daniel Helldén (MP), gruppledare.

– Som centerpartist är jag oerhört stolt över att gå fram med ett grönblått samarbete som skapar en stabil majoritet som kan ta ansvar för Stockholm. Det nya samarbetet säkerställer att Stockholm kommer att fortsätta vara en öppen, medmänsklig och grön stad. Centerpartiet levererar fler viktiga vallöften. Bland annat genom att rädda Årstaskogen, Fredhällsparken och genom satsningar på integration, fler jobb och en mer levande stad, säger Karin Ernlund (C), gruppledare.

– Mycket pekar på att Stockholm kommer att gå in i en lågkonjunktur samtidigt som vi har stora utmaningar inom välfärden och trygghetsområdet. I en sådan tid är det viktigt att få till en stabil politisk majoritet med rätt politiska prioriteringar. Inom ramarna för detta samarbete kommer Kristdemokraterna kunna få genomslag för många av våra hjärtefrågor inom bl.a. äldreomsorgen och trygghetsfrågorna, säger Erik Slottner (KD) gruppledare.