10 december 2018
tisdag, 02 oktober 2018 07:46

Trögare försäljning av borätter Utvalda

Skrivet av 
alt
Thomas Mattsson, börsanalytiker


Annu märks ingen större prisoro på bomarknaderna i svenska storstäder. Men det går mer långsamt att sälja bostäder nu, i jämförelse med motsvarande period förra året.

Bostadspriserna i Stockholm har gått ned från 67-70 000 kr/kvm hittills i år, i jämförelse med cirka 75.000 kr/kvm för motsvarande period under förra året. I mer heta områden i Stockholm kunde man få betala 90.000 kr/kvm eller mer. Samma tendens gäller för Göteborg, Malmö, Uppsala och Nykvarn.


Magnus Lambertsson är försäljnings- och marknadschef på Skanska och han förtydligar hur bolagets försäljning utvecklats:

– Det första halvåret i år sålde Skanska 1.494 bostäder i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. Motsvarande antal förra året var 2.369. Vi ser att det tar längre tid att nå avslut i varje affär och vi tappar en del kunder, på grund av att de inte får finansiering. Säljgraden är 70 procent, vilket ska ställas i relation till 80 procent under motsvarande tid förra året. Men 70 procent är dock en fortsatt bra siffra.


JM Bostad AB har sålt 225 lägenheter under första halvåret 2018, mot 388 under samma period förra året. Bolaget har justerat ned priserna, för att ligga i fas med priserna på andrahandsmarknaden.


Oscar Properties sålde 34 bostäder första halvåret 2018 och mot 142 förra året. Bolaget har 1.700 lägenheter på ritbordet, varav 360 är i produktion.


Oscar Properties rear ut lägenheter i Norra Tornen i Solna, skriver SvD. Kommunikationsansvariga, Monica Nygren tonar dock ner detta:

– I nuläget ger vi 10 procents rabatt på köpesumman och två års fria månadsavgifter, fram till den 31 december i år, i vårt grunderbjudande. Sedan har mäklarna ett eget förhandlingsutrymme.


Rabatterna vid köp kan vara utformade på olika sätt. Direkta rabatter är vanligast. Det kan röra sig om reduktion av insatsen och borttagande av månadsavgifter för begränsad tid. Det kan också förekomma ”prisförsäkringar”, där bostadsbolaget står för mellanskillnaden vid eventuella prisfall. Rabatter vid gäller snabb kontraktsskrivning, snabbt köp eller särskilda inredningsval alternativt extra hantverkshjälp.


Trenden av sjunkande priser styrks om vi läser delårsrapporter för Veidekke och Bonava. Pressansvarige på Bonava, Jacob Birkeland, avböjer emellertid att kommentera, eftersom bolaget inom kort ska publicera en delårsrapport.


Samtidigt är inflationsförväntningarna de lägsta sedan mätningarna påbörjades för flera decennier sedan, enligt SCB. Konjunkturen avmattas. Det som tillfälligt drivit upp inflationstakten är högre energipriser efter torkan i somras, enligt Nordea.

 

– För några år sedan köpte många borätter som en investering eller på spekulation. Nu köper man en bostad efter behov. Köpen är mycket mer noga genomtänkta och medvetna än tidigare, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska.


Ett flertal rabatter

Veidekke har tidigare sålt borätter med en rabatt om 100.000 kr i Barkarbystaden. JM erbjuder extra hantverkshjälp, särskilda inredningsval vid snabba köp.


– Vi har ett grunderbjudande där vi ger 10 procent rabatt på köpesumman och 2 års fria månadsavgifter. Det gäller fram till den 31/12 i år. Sedan har mäklarna ett visst eget förhandlingsutrymme, säger Monica Nygren, kommunikationsansvarig för Oscar Properties.


Skanska lockar med rabatter i Täby Park och Silverdal i Stockholm. Där ger man en ”prisförsäkring” på 5 år. Om priset på ett objekt sjunker mer än 5 procent, står Skanska för mellanskillnaden, dock högst 15 procent.


Veidekke, JM och Bonava erbjuder också rabatter av olika slag. Men vi kan betänka att en prissänkning på en bostadsrätt på 4 Mkr i insats och en månadsavgift om 5.000 kr, endast innebär en prissänkning om 60.000 kr.


Oscar Properties har lämnat rabatter för fastigheten Innovationen i Norra Tornen i Hagastaden. Nu är det dock bara några få lägenheter kvar till salu där. Och för grannfastigheten Helix planeras inga rabatter. Däremot gäller Oscar Properties erbjudande, om 10 procent på köpeskillingen även projekten 79 & Park och Nybrogatan 19, båda på Östermalm samt för fastigheterna No4 och Bageriet i Nacka.


Osäkerheten vid försäljningen av bostadsrätter anses av flera aktörer ha ökat, genom skriverier om riskerna på marknaden. Besqab har tidigare betonat ökad risk för prisoro, efter mediauppgifter. Något som Peab Bostads vd, Peter Svensson, skriver under på.


Besqabs vd, Anette Frumerie, tonar dock ned saken. Hon säger:

– Vi är lyhörda för marknaden och anpassar våra erbjudanden efter det. Sedan andra kvartalet i år upplever vi en stabilisering och vi har gott om besökare på våra visningar även om köpprocessen är längre än för två år sedan.


Kvadratmeterpriserna i Göteborg ligger i snitt på 47-48.000 kr/kvm mot cirka 55.000 under förra året i augusti.


Bopriserna i Malmö har sjunkit ungefär lika mycket procentuellt och ligger nu på 27-28.000 kr/kvm. I Nykvarn är det samma tendens. Där är priserna nu på 30-35.000 kr/kvm.


I Uppsala har priserna sjunkit med cirka 7 procent, enligt Mäklarstatistik AB.


Den Europeiska Centralbanken, ECB, väntas inte höja styrräntan förrän i slutet av 2019, då banken inleder sin nya räntehöjningscykel. Federal Reserve, FED, i USA väntas trappa ned de stimulanser som den utfört på de amerikanska marknaderna, genom höjda styrräntor.


Så länge det är ordning och reda i statsfinanserna, har inte turbulensen efter riksdagsvalet någon betydelse, meddelar Nordea.


Så spännande fortsättning följer om prispressen på borätter fortsätter i Sverige.

 

Relaterade artiklar (efter tagg)