24 juni 2019
fredag, 21 september 2018 16:21

Vasakronan först med gröna certifikat

Skrivet av 
alt
Thomas Nystedt, finanschef på Vasakronan.

 

I november 2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation. Sedan dess har 18,5 Mdr kr emitterats, vilket gör Vasakronan till Nordens största emittent av gröna företagsobligationer. Nu emitterar bolaget världens första gröna certifikat där likviden är öronmärkt för gröna tillgångar.

 

Sedan 2008 har Vasakronan halverat energianvändningen i bolagets fastighetsbestånd och sänkt koldioxidutsläppen från verksamheten med 97 procent och miljöcertifierat 85 procent av fastighetsbeståndet. År 2010 lanserade Vasakronan som första bolag i Sverige så kallade gröna hyresavtal, något som idag har utvecklats till branschstandard. Efter emissionen av de gröna företagsobligationerna rankas Vasakronan som etta i Europa inom segmentet kontor och det nionde mest hållbara fastighetsbolaget i världen i Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

 

Nästa steg i Vasakronans hållbarhetsarbete är de gröna certifikaten. En förutsättning för att kunna ge ut dessa är att det finns tydliga riktlinjer för vad som får definieras som en grön tillgång. Vasakronan har därför tagit fram ett nytt omarbetat och utvidgat ramverk för grön finansiering; Vasakronan – Green Finance Framework. Ramverket har granskats av Center for International Climate Research (CICERO) och fått högsta betyget Dark Green.

 

– Det är numera uppenbart för alla att det är lönsamt att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt. När vi nu tillför nya gröna låneinstrument erbjuder vi kapitalmarknaden ytterligare möjligheter att aktivt bidra till minskad klimatpåverkan, säger Thomas Nystedt, finanschef på Vasakronan.

 

De första tre gröna certifikaten uppgår till 610 Mkr och har emitterats i samarbete med SEB som även varit delaktiga i arbetet med att ta fram konceptet för gröna certifikat för finansiering av definierade gröna tillgångar. Certifikatet kommer att listas på Nasdaq Stockholms nya lista för gröna certifikat. Bland investerarna återfinns Alcur Fonder AB, LKAB, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Nordea Asset Management, Swedbank Robur Fonder AB och SEB Investment Management.