24 juni 2019
fredag, 21 september 2018 16:10

800 nya bostäder i Ormesta, Örebro

Skrivet av 
alt
Illustrationsbild över möjlig bebyggelse i Ormesta.

 

För att möta det stora behovet av bostäder har Örebro kommun fattat beslut om att bygga ut Ormesta strax öster om stan med 800 bostäder och två tomter för förskola.

 

Det nya bostadsområdet kommer innehålla en blandning av villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Det kommer även byggas en ny stadsdelspark, som blir en kontrast till den omgivande naturen i naturreservatet och ska binda ihop skogsdungen i norr med naturreservatet i söder.

 

– Förhoppningen är att arbetet med gator och ledningar, markanvisning samt byggstart kan ske 2020/2021 och att en första inflyttning kan göras under 2022/2023, säger Ulf Nykvist, planhandläggare på Stadsbyggnad, Örebro kommun.