25 april 2019
fredag, 14 september 2018 14:22

Catena köper mark i Stockholm Syd

Skrivet av 
alt
Logistikläget Stockholm Syd växer fram på fastigheten Ånsta 1:1 vid E20 i Nykvarns kommun.


Catena har tecknat avtal med Smedberg Logistik- & Industrimark AB om förvärv av 450.000 kvm mark på nya logistikläget Stockholm Syd i Nykvarns kommun. Området är en del av fastigheten Ånsta 1:1 och ligger vid E20 och i nära anslutning till E4 endast 45 km söder om Stockholm city. Affären sker via en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 315 Mkr.


I affären ingår också ett antal åtaganden, såsom dagvattenhantering, gator med mera, som bekostas av säljaren. Avtalet är villkorat med förutsättningen att detaljplanen antas och vinner laga kraft senast 2020, i samband med det sker även tillträde. Angermann har varit säljarens rådgivare i affären.
    

Stockholm Syd erbjuder utöver lokaliseringen vid europavägar även erbjuder närhet till hamn, industrispår och flygplats. Planarbete pågår för den förvärvade fastigheten och detaljplan för lager, logistik och industribyggnader på markområdet förväntas vinna laga kraft under 2019.
    

– De stora varuflödena till Stockholm kommer från söder, med den förvärvade marken skapar vi möjligheter för framtida lager- och terminalbyggnader i ett logistikläge där vi både upplever en ökande efterfrågan och ser en stor potential, säger Maths Carreman, Catenas regionchef i Stockholm.
    

– Hela området är i en spännande fas och det känns tryggt att en erfaren aktör som Catena är med och driver utvecklingen fortsatt framåt, säger Jan-Olof Smedberg på Smedberg Logistik- & Industrimark AB.