20 juli 2019
måndag, 13 augusti 2018 10:41

SHH ökar i Rikstens friluftstad

Skrivet av 
alt
Detaljplan 4 i Rikstens friluftsstad vann nyligen laga kraft. Här planerar SHH Landbolaget att utveckla tvåvånings flerbostadshus och radhus.


SHH Bostad AB fullföljer via intressebolaget SHH Landbolaget AB (där SHH äger 50 procent) förvärvet av byggrätter för cirka 160 bostäder från Peab Bostad i Rikstens friluftstad, Tullinge. Byggrätterna ingår i etapp 4 i Tullinges södra del av Rikstens friluftstad.
    

Detaljplanen för etapp 4 och ett exploateringsavtal mellan Botkyrka kommun och Peab vann laga kraft i juni i år. Planområdet omfattar totalt cirka 350 bostäder samt en förskola. Landbolaget förvärvar drygt hälften av bostadsbyggrätterna.
    

– Vi har tidigare i gott samarbete med Peab utvecklat bostäder i Rikstens friluftstad och har sett fram emot att förvärva mer bostadsbyggrätter här. Nu är äntligen detaljplanen lagakraftvunnen och vi kan gå vidare med detaljprojekteringen. Vi planerar att utveckla framförallt tvåvånings flerbostadshus och radhus för försäljning och produktion under 2019, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad.
    

– Rikstens friluftstad är ett strategiskt viktigt område för oss i Peab att fortsätta utveckla. Det tidigare flygfältet omvandlas successivt till en levande och hållbar stadsdel för över 12.000 boende och cirka 1.000 arbetsplatser med tillhörande skolor, service och mycket mer. Genom samarbetet med SHH och andra parter får vi en bra kombination av bebyggelse och boendemiljö, säger Peter Svensson, vd Peab Bostad.