19 mars 2019
onsdag, 16 maj 2018 17:20

Vattenfall investerar 3,5 Mdr i Västerbotten

Skrivet av 
alt
Vindkraftparken Blakliden/Fäbodberget ska tas i drift under 2021/2022 och blir Vattenfalls hittills största vindkraftpark på land.

 

Nu börjar bygget av vindkraftparken Blakliden/Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner i Västerbotten. Totalt installeras 84 kraftverk och blir, när de tas i drift 2021/22, en av Sveriges största, och Vattenfalls hittills största, vindkraftsparker. Den totala investeringen uppgår till cirka 3,5 Mdr kr och 60 procent av produktionen är redan såld genom ett 20-årigt avtal med Norsk Hydro.

 

Vattenfall har tecknat ett turbinkontrakt med danska Vestas och, efter att bankfinansiering är på plats, ett 20-årigt elleveransavtal med Norsk Hydro. För att äga projektet har ett partnerskap bildats mellan Vattenfall (30 procent), Vestas och det danska pensionbolaget PKA  (tillsammans 70 procent).

 

Vindkraftparken består av två områden; Blakliden i Åsele kommun med 50 kraftverk och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner med 34 kraftverk. Den totala kapaciteten kommer att bli 353 MW vilket är tillräckligt mycket förnybar energi för att kunna förse 220.000 svenska hem med hushållsel.

 

– Det är viktigt för norra Sverige att stora investeringar hamnar här. Vi har utvecklat de här projekten från första början och haft god hjälp från kommunerna, ansvariga myndigheter, Sveaskog och andra markägare. Vattenfall har redan omfattande verksamhet i regionen, som till exempel vattenkraftverk, Stor-Rotliden vindkraftpark, en omfattande serviceorganisation och kundtjänst i Umeå. Regionen spelar en viktig roll för Vattenfall och kommer att göra det även i framtiden, säger Sandra Grauers Nilsson, chef för affärsområde Onshore Wind på Vattenfall.