25 mars 2019
fredag, 20 april 2018 15:08

Catena rekryterar Silvesjö och Nyblom

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                          

Ett resultat av den tillväxtfas som Catena befinner sig i är att David Silvesjö (bilden t v) tillträder som finanscontroller i bolaget och Annie Nyblom (bilden t h) som kommunikationsansvarig.
 

Bägge rollerna är nyinrättade, strategiskt viktiga koncerngemensamma funktioner som bidrar till Catenas fortsatta resa.

 

David Silvesjö kommer närmast från en roll som finance manager på Heimstaden. Som finanscontroller på Catena kommer hana fokus att ligga på finansieringsfrågor, due diligence processer samt IR.

 

Annie Nyblom har en bred kommunikatörsbakgrund från bland annat Studentlitteratur och Helsingborgshem och hennes roll på Catena omfattar både kommunikation och IR samt marknadsföring.

 

– Vi växer och intresset för effektiva logistikfastigheter som stöttar nya handelsmönster ökar ständigt från investerare. Med Annie och David ombord kan vi bättre möta deras behov och ytterligare tydliggöra vårt erbjudande för såväl befintliga som för framtida ägare och kunder, säger Benny Thögersen, vd Catena.