25 mars 2019
måndag, 16 april 2018 16:18

Riksbyggen dubblar antalet hyresrätter

Skrivet av 
alt
Leif Linde, vd för Riksbyggen.

 

Riksbyggen fördubblar sin produktion av hyresrätter från dagens nivå på 600 bostäder/år till 1.200 bostäder/år. Samtidigt öka antalet orter för produktionen av hyresrätter öka kraftigt. Riksbyggen planerar dessutom att utöka sitt egenägda hyresbestånd från dagens 5.400 hyresrätter till 7.500 hyresrätter.

 

– Vår utökade satsning på fler hyresrätter ligger helt i linje med vår företagsidé att skapa attraktiva och hållbara bostäder för alla. Behovet av fler bostäder är fortsatt stort och det gäller att bygga bostäder som folk har råd med och möjlighet att flytta in i, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.
 

Han fortsätter:
– Idag har vi planerade eller pågående hyresrättsprojekt i cirka 20 kommuner, det vill vi öka till minst det dubbla. Det är viktigt att inte all bostadsproduktion koncentreras till vissa tillväxtområden utan att nya bostäder ska finnas att tillgår på fler ställen runt om i landet.

 

Med produktionen av bostadsrätter inräknat har Riksbyggen pågående/planerade bostadsprojekt i över 60 kommuner, från Ystad i söder till Kiruna i norr.

 

Framöver räknar Riksbyggen med att att använda det reformerade produktionsstödet för hyresrätter till att öka produktionen och samtidigt kunna erbjuda bostäder med en hyresnivå som många ska klara av att betala.

 

– Det nya produktionsstödet skapar förutsättningar att bygga hyresrätter med lägre hyror än vad vi kan göra idag. Användande av produktionsstödet innebär ett maxtak för hyrorna, vilket vi som kooperativt företag tycker är bra, säger Leif Linde.