25 mars 2019
söndag, 01 april 2018 18:41

Starwood lägger ett bud på Victoria Park

Skrivet av 
alt
Greg Dingizian är största aktieägare i Victoria Park med 22,2 procent av aktierna och 31,5 procent av rösterna. Foto: News Öresund

 

Starwood Capital Group lägger ett bud på samtliga aktier i Victoria Park, enligt ett pressmeddelande. Budet är värt totalt cirka 8.680 Mkr, vilket innebär en premie om 8,2 procent för A-aktierna och 8,5 procent för B-aktierna samt 0,6 procent för preferensaktien. De senaste börskurserna för Victoria park var i torsdags 31,80 kr för A-aktien, 31,70 kr för B-aktien och 313 kr för preferensaktien.


Budet har accepterats av sex större aktieägare i Victoria Park, omfattande totalt cirka 54,2 miljoner A- och B-aktier, motsvarande 22,2 procent av det totala antalet aktier och 31,5 procent av det totala antalet röster i Victoria Park.

 

De sex aktieägarna som har accepterat budet är Greg Dingizian med 10,7 procent av aktierna och 19,2 procent av rösterna, Fogelvik Holding, representerad av Isabelle Wikner, med 5,9 procent av aktierna och 5,4 procent av rösterna. Erik Selin med 2,5 procent av aktierna och 2,5 procent av rösterna, ER-HO Fastigheter med 2,0 procent av aktierna och 2,7 procent av rösterna, Amir Poursamad med 0,9 procent av aktierna och 1,1 procent av rösterna samt HME Investment med 0,2 procent av aktierna och 0,4 procent av rösterna.

 

Budet är en premie om 16,0 procent jämfört med Victoria Parks senast rapporterade EPRA NAV (långsiktiga substansvärde) per stamaktie om 29,65 kronor per 31 december 2017 och 41,2 procent jämfört med det bokförda egna kapitalet per stamaktie om 24,36 kronor per 31 december 2017.

 

Tidsplanen för erbjudandet är den 27 april 2018 för offentliggörande av erbjudandet. Den 2 maj 2018 för att acceptperioden ska inledas den 1 juni och som avslutas den 11 juni 2018, då redovisning av likvid påbörjas.

 

Enligt Viktorias Park årsredovisning för 2017 ägde bolaget vid årsskiftet totalt 217 fastigheter med 13.437 bostäder, om totalt 1,06 miljoner kvm. Hyresvärdet var 1,08 Mdr kr och den ekonomiska uthyrningsgraden var 97 procent. Marknadsvärdet angavs till 15.440 Mkr (12.031).

 

Vid årsskiftet ägde bolaget i region Stockholm 6.027 lägenheter, varav 3.056 i Eskilstuna, 1.428 i Linköping, 536 i Nyköping, 611 i Stockholm och 396 i Örebro.

 

I region Göteborg ägde bolaget 2.365 bostäder, varav 916 i Borås och 1.449 i Göteborg.

 

I region Malmö ägde Viktoria Park vid årsskiftet 5.045 bostäder, varav 1.347 i Karlskrona, 583 i Kristianstad, 1.461 i Markaryd, 769 i Malmö samt 885 i Växjö.


Bolagets egna kapital steg under 2017 till 6.180 Mkr (4.331).

 

Caleb Mercer, Vice President för Starwood, säger:

– Starwood Capital Group är en global fastighetsinvesterare som under de senaste åren investerat inom kontor, hotell, detaljhandel, bostadsutveckling och logistik i Skandinavien. Victoria Park är en möjlighet för oss att etablera oss på hyresbostadsmarknaden i Sverige. Som en av de största ägarna av flerfamiljshus i USA med mer än 100.000 lägenheter i portföljen anser vi att Starwood är en lämplig ägare som kan stödja Victoria Park i nästa skede av bolagets kapitalintensiva investeringsprogram för att uppgradera dess fastigheter.

 

Pangea Property Partners är finansiell- och M&A-rådgivare till Starwood och Carnegie Investment Bank AB är finansiell- och kapitalmarknadsrådgivare till Starwood i samband med erbjudandet. Starwoods juridiska rådgivare i samband med erbjudandet är Linklaters.