25 mars 2019
måndag, 26 mars 2018 14:59

SSM i avtal med Keyser om 1.200 byggrätter

Skrivet av 
alt
Mattias Roos, vd och koncernchef för SSM.

 

SSM Holding, har tecknat en avsiktsförklaring med Keyser Fastigheter AB om ensamrätten till att förvärva fem industrifastigheter i Segeltorp, Rotebro, Spånga samt i centrala delarna av Täby. Förvärvet beräknas till cirka 1.200 byggrätter och motsvarande ett uppskattat projektvärde om cirka 3,5 Mdr efter färdigställande. Slutliga avtal beräknas kunna ingås innan tredje kvartalets utgång 2018 efter att sedvanlig due diligence genomförts.

 

Köpeskillingen är villkorad av att detaljplanerna vinner laga kraft i respektive projekt och betalas vid tillträde som beräknas till 2021 – 2023. Mer information om förvärven kommer att lämnas i samband med att slutliga avtal ingås, vilket beräknas kunna ske innan tredje kvartalets utgång 2018.

 

– Vi är mycket nöjda över att ha tecknat denna avsiktsförklaring med Keyser Fastigheter. Samtliga fastigheter är strategiskt belägna med gångavstånd till spårbunden trafik, något som vår målgrupp sätter stort värde på vid val av bostad, säger Mattias Roos, vd och koncernchef för SSM.

 

Keyser Fastigheter AB, som är en del av EA-gruppen, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen.

 

I en kommentar kan sägas att affären inte är riskfri på dagens marknad i Stockholm, även när detaljplanen är fastställd kan projekt förlängas med ett år eller längre. I SSM:s projekt för bostadsrättsföreningen West Side Solna med 249 bostadsrätter, ägt av SSM och Alecta, har SSM nyligen mottagit hävningar avseende förhandsavtal från 53 bostadsköpare. Orsaken till hävningarna från de 53 köparna är att färdigställandet av West Side Solna blev framflyttad cirka 1 år på grund av att detaljplanen överklagades. Nu följer en rättsprocess om detta, eftersom SSM inte godkänner kravet på hävningar av förhandsavtal. SF