25 mars 2019
torsdag, 15 mars 2018 12:34

Tidigt samråd för Tellus Towers

Skrivet av 
alt
Tellus Towers, ritat av Gert Wingårdh, ska enligt planerna innehålla cirka 1.200 bostäder med blandande upplåtelseformer.


Stockholms Stadsbyggnadskontor påbörjar, från och med nu och fram till slutet av april ett tidigt samråd för området kring centrala Telefonplan i Stockholm. Detaljplanen omfattar totalt cirka 1.500 bostäder, park- och rekreationsmöjligheter, en förändrad tunnelbanestation samt en ny kommunikationsnod för omstigning av bussar. De flesta av de planerade bostäderna ingår i SSMs och Partners Groups projekt Tellus Towers. Projektet är tänkt att bestå av två huskroppar, 78 respektive 58 våningar höga och ge plats för 1.200 bostäder – bostadsrätter, hyresrätter samt ägarlägenheter. Dessutom planeras hotellverksamhet, kommersiella ytor och gemensamhetsytor för både boende och besökare samt ett besökscentrum för allmänheten. Stockholms Stadsbyggnadskontors ställningstagande väntas till mitten av juni 2018.
    

Med projektet Tellus Towers kommer Telefonplans centrala delar att återfå sin attraktivitet och puls som tidigare fanns i området när Ericsson hade sitt huvudkontor och verksamhet där. Merparten av bostäderna planeras till en BOA om 36-55 kvm. Byggnaderna, som även inkluderar ett lamellhus i sju våningar, är ritade av Gert Wingårdh och utformade enligt den Hongkong-baserade arkitekten Gary Changs koncept för multi-use-of-space, dvs väggar och inredning kan dras ut och flyttas runt, vilket gör att flertal funktioner ryms på samma yta som den boende själv väljer utifrån stundens specifika behov.
    

Områdets fokus på cykelparkering och smidiga lösningar för bilpooler innebär att behovet av parkeringsplatser för bilar kommer att kunna minimeras i projektet. Cirka 20.000 personer har anmält sitt intresse för att köpa bostäder i Tellus Towers.
    

Enligt Mattias Roos, vd och koncernchef för SSM, är det inledande samrådet en viktig milstolpe i processen för att realisera projektet Tellus Towers, som i sin nuvarande planerade utformning blir bland norra Europas högsta bostadshus och ett nytt landmärke för Sverige – men framförallt ett innovativt boende där olika upplåtelseformer inkluderas i samma byggnad.
    

– Tillsammans med den service hotellet ska erbjuda kommer vi att kunna skapa en unik kundupplevelse och framtidens boende, säger han.
  

Projektet Tellus Towers drivs sedan augusti 2017 i ett joint venture mellan SSM och den globala finansiella aktören Partners Group. Fler samarbeten förväntas inom ramen för projektet.