25 mars 2019
onsdag, 14 mars 2018 16:32

Det blir inga bostäder på Karlbergsvägen 77

Skrivet av 
alt
Möjligt är att det förlusttyngda Karlbergsvägen 77 Projekt AB tvingas sälja det misslyckade projektet Karlbergsvägen 77 med 85 lägenheter, sedan detaljplanen har överklagats.

 

Styrelsen för det noterade Karlbergsvägen 77 Fastighets AB har beslutat att utvärdera alternativa kommersiella användningsområden för bolagets fastighet än bostadsutveckling. Detta inkluderar bland annat långsiktig uthyrning till skola eller kontor och även en eventuell försäljning av fastigheten.

 

– Som vi kommunicerade i bokslutskommunikén för 2017 undersöker vi alternativa användningsområden för fastigheten då marknaden för bostadsrätter för närvarande har ett antal utmaningar. Vi kommer nu att gå vidare med att mer konkret utvärdera sådana möjligheter, säger Jens Rastad, vd för Karlbergsvägen 77 Fastighets AB.

 

Den 17 oktober 2017 skulle det vara säljstart för bostadsutvecklingsbolaget Patriams projekt i Birkastan på Karlbergsvägen 77-79. Då framhöll Emilia Sjöblom, marknadschef på Patriam, att intresset var över all förväntan med drygt 2.500 intresseanmälningar till de 85 lägenheterna. Men den 12 oktober 2017 meddelade Patriam att bolaget hade beslutat att påbörja försäljningen av de planerade bostadsrätterna först när den nya detaljplanen för fastigheten hade vunnit laga kraft. På så sätt skulle kunderna kunna erbjudas en mer definitiv tid för inflyttning. En ny säljstart förväntades preliminärt till första kvartalet 2018. Men den 5 januari 2018 meddelades att den tidigare antagna detaljplanen för projektet hade överklagats. Överklagandet avsåg främst förändringar i sol- och dagsljusförhållanden som skulle påverka grannfastigheten negativt vid ett färdigställande av Karlbergsvägen 77.

 

I en kommentar kan sägas att Patriam har väntat alldeles för länge att förvandla Karlbergsvägen 77 till kommersiella lokaler. Det räcker inte att starta ett bostadsprojekt på grund av många intresseanmälningar på dagens marknad i Stockholm. Och framförallt inte innan detaljplanen vunnit laga kraft. Aktien Karlbergsvägen 77 Fast. Pref har rasat på börsen sedan noteringen i april 2017 från 101 kr till 72 kronor under onsdagen den 14 mars. Frågan blir när Patriam byggstartar projektet Karlbergsvägen 77, nu när detaljplanen är överklagad? Bolaget Karlbergsvägen 77 Projekt AB, som ingår i koncernen Ebab, gjorde en förlust om cirka – 34,1 Mkr för helåret 2016. Resultat per preferensaktie för bolaget år 2017 blev –1,41 kr. Så troligt är att Patriam nu försöker sälja det misslyckade projektet. SF