26 mars 2019
tisdag, 13 mars 2018 11:31

CLS köper för 583 Mkr i London

Skrivet av 
alt
CLS Holdings köper det nyligen renoverade Harman House.


CLS har avtalat om att köpa Harman House, 1 George Street, Uxbridge, i västra London för 51 MGBP (583 Mkr) inklusive förvärvskostnader. Fastigheten omfattar 12.000 kvm kontor fördelat på nio våningar med en uthyrningsgrad om 98 procent. De årliga hyresintäkterna är 3,52 MGBP, vilkdet ger CLS en initial direktavkastning om 6,9 procent. Baserat på marknadshyror kan avkastningen beräknas till 7,8 procent. Förvärvet kommer att finansieras med CLS kassa.
     

Under 2014 genomgick Harman House, som har ett bra kommunikationsläge in till centrala London, en omfattande renovering. Fastigheten har en diversifierad hyresgäststruktur med en genomsnittlig hyresduration om 7,9 år.
     

– I enlighet med vår strategi kompletterar Harman House vår portfölj med ytterligare en högavkastande kontorsfastighet i ett gott kommunikationsläge. Vi anser att det finns ett betydande utrymme att öka värdet genom utnyttja befintlig hyrespotential och öka det ytterligare genom kapitalförvaltningsinitiativ, säger Fredrik Widlund, vd för CLS Holdings.