26 mars 2019
måndag, 12 mars 2018 14:04

NRP Fund VII är fullinvesterade med 5,3 Mdr kr

Skrivet av 
alt
Thorbjørn Pedersen, CEO för NRP Asset Management AS.

 

NRP Fund VII är nu fullinvesterad med en portfölj om 5 miljarder NOK (5,3 Mdr kr), med kommersiella fastigheter i Norden, varav en stor andel har investerats i logistikfastigheter. En ny fond NRP VIII har redan ökat sitt kapital med mer än 500 MNOK. Fond VII, som övertecknades med nära 150 MEUR, blev fullfinansierad i oktober år 2017. Fond VII har nu nio kommersiella fastigheter i portföljen, bland annat Rustas logistikanläggning i Norrköping, omfattande 117.000 kvm, en anläggning som får betraktas som en av de största moderna anläggningarna i Norden.

 

– Vår strategi har varit densamma sedan vi startade våra investeringar på den nordiska fastighetsmarknaden. Vi fokuserar på långsiktiga hyresgäster och på en attraktiv utdelning, säger Axel Wroll-Evensen, affärs- och utvecklingschef.

 

Med en lång och dokumenterad bakgrund inom nordiska fastighetsfonder är NRP väl positionerat att utnyttja framtida möjligheter i Norden. NRP lanserade Fond VIII i november år 2017 med samma strategi som med tidigare fonder och med målet är nå 200 MEUR. Fond VIII, har redan efter än mindre två månader sedan starten, rest totalt 50 MEUR.

 

Nu utvidgas NRP med ett omfattande nordiskt nätverk med kunskap om den nordiska kommersiella fastighetsmarknaden, vilket innebär att NRP kommer att fortsätta sin strategi med noggrann undersökning och med noggranna urval för att finna rätt investeringar för fond VIII.

 

– Vi kommer att fortsätta, trots den nuvarande stora efterfrågan på logistikfastigheter, att tillämpa samma investeringsstrategi, vilket hittills har säkerställt värden för våra investerare. Trots risken för stigande räntor så håller vi ögonen öppna för tecken på en mognande marknad. Vi förväntar oss att de första 50 MEUR i fond VIII kommer att bli fullinvesterade redan under första kvartalet i år, då vi nu är i slutskedet för att köpa tillgångar i en portfölj, som är diversifierad efter segment, land och hyresgäster, säger NRFs fondchef Eirik Forthun.

 

NRP, som är baserat i Oslo, förvaltar nordiska logistikfastigheter, omfattande totalt cirka 1,5 miljoner kvm.