23 mars 2019
fredag, 02 mars 2018 16:30

Förfalskad värdering i Qvarforts bolag

Skrivet av 
alt
Tommy Qvartforts bolag Arbitare är polisanmält av NAI Svefa efter en förfalskad värdering av Åhlénshuset i Trelleborg.

 

Ett flertal bolag ägda av Tommy Qvarfort har gjort konkurs för 14 dagar sedan. De bolag som har begärts i konkurs är Arbitare Fastighetsutveckling AB, med tillgångar om cirka 373 Mkr, Ermas Holding AB med tillgångar om 212 Mkr, Magget 29 i Trelleborg AB med tillgångar om 38,2 Mkr samt Brf Krooks by 12. Skulderna i dessa bolag överstiger tillgångarna med hundratals miljoner. Bland de fastigheter som Abitare ägde fanns det så kallade Åhlénshuset, där det var meningen att H&M skulle flytta in nu under våren. Ett av de värdeutlåtanden som polisanmälts för förfalskning rör just Åhlénshuset, eller fastigheten Herkules 34, som enligt den förfalskade bedömningen värderas till 135 Mkr, skriver Trelleborgs Allehanda.

 

Abitare misslyckade att sälja Åhlénshuset i avtal med Scandianvian SIP Homes som även skulle köpa ett höghusprojekt, ägt av Arbitare, om 16-våningar på Hamngatan och Corfitz Beck-Friisgatan i Trelleborg.

 

Till Trelleborgs Allehanda säger, Gustav Källén, vice vd i NAI Svefa:

 

– Det är riktigt att vi har lämnat in en polisanmälan om förfalskade värdeutlåtanden som ser ut att komma från oss, säger Gustav Källén, vice vd i NAI Svefa. Vi har inte fått något uppdrag att göra några sådana värderingar och de förfalskade värderingarna avviker på flera punkter och på flera olika sätt från det sätt som vi arbetar på.

 

Gustav Källén säger att avvikelserna handlar om dels formalia, dels om själva värderingsmetodiken.

 

– Vi har ingen uppfattning om det berörda marknadsvärdet av fastigheten Herkules, då vi inte haft något uppdrag att värdera dessa fastigheter, säger han till Trelleborgs Allehanda.

 

NAI Svefa ser mycket allvarligt på att deras värdeutlåtande förfalskats.

 

– Vi polisanmälde detta så fort vi fick veta om det, säger Gustav Källén, till Trelleborgs Allehanda. Det var genom en intressent som fått den förfalskade värderingen och som hörde av sig till oss för ytterligare information som vi fick kunskap om det.

 

När Trelleborgs Allehanda sökte Tommy Qvarfort väljer han att endast kommentera det hela i ett sms.

– Vi är utsatta för bedrägeri och har inget mer att kommentera i nuläget, skriver han.

 

I polisanmälan är ingen person utpekad som eventuellt ansvarig för förfalskningarna.

 

Sammanlagt har Abitare-koncernen lån på nästan 200 Mkr på sina fastigheter i Trelleborg. Koncernen har även lån på fastigheter i Kristianstad och Olofström på sammanlagt omkring 64 Mkr, enligt Trelleborgs Allehanda.

 

Abitares moderbolag Eremas Holding AB har liksom Abitare fastighetsutveckling AB gått i konkurs. Däremot har inte alla dotterbolag som äger fastigheterna i Trelleborg, Kristianstad och Olofström gått i konkurs.

 

Abitare-koncernen har en snårig struktur. Koncernen är uppbyggd med ett moderbolag i Nederländerna, Eremas Holding BV, som i sin tur äger Eremas holding A/S i Danmark, som i sin tur äger det svenska moderbolaget Eremas Holding AB.

 

Det danska bolaget äger direkt badrumsföretaget Racks i Olofström AB, som gått i konkurs, men som tagits över av ett nytt bolag, Svenska badrumsmoduler holding AB. I Trelleborg har Abitare lån på drygt 90 Mkr på Åhlénshuset, som värderades till 135 Mkr i det förfalskade värderingsintyget. Fastigheten strax bredvid som ägs av Qvarfort, där bland annat Dressman ligger, har lån på drygt 27 Mkr.

 

Fastigheten med huset där Fribergs tidigare låg och där det funnits planer på ett höghus, har lån på nästan 28 Mkr medan det tidigare Malmroshuset vid Algatan är belånat med nästan 42 Mkr.

Slutligen är fastigheten med Magasinet vid Hamngatan belånad med nästan 8 Mkr.

 

Sammanlagt ligger belåningen på Abitares fastigheter i Trelleborg på nästan 200 Mkr, enligt Trelleborgs Allehanda.


 

I sju år var Tommy Qvarfort ekonomichef på fackförbundet Byggnads i Stockholm, från 1992 fram till -99, men det skar sig mellan honom och dåvarande ordföranden i Byggnads Ove Bengtsberg. Orsaken var att bland annat att Qvarfort ökat Byggnads ägande i fastighetsbolaget Wihlborgs, trots att förbundsstyrelsen beslutat sälja innehavet. Vid den tiden var Byggnads tillsammans Peab och Wihlborgs ägare till Postgirohuset, Blåmannen 20, Klara Zenit, om 65.000 kvm vid Drottninggatan i Stockholm, en fastighet som Wihlborgs till slut blev ensam ägare till. Klara Zenit såldes under hösten 2003 till CGI, Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft för 3,2 Mdr kr och till en vinst om cirka 500 Mkr för Wihlborgs. I december 2010 köpte Vasakronan Klara Zenit för cirka 4,35 Mdr kr.

 

Efter tiden på Byggnads började Tommy Qvarfort att köpa sina första fastigheter. Först i Malmö, därefter i Kristianstad och på flera håll runt om i Skåne, bland annat med större förvärv i födelsestaden Trelleborg. SF