24 mars 2019
torsdag, 22 februari 2018 15:46

Fastighetsbolaget Cibus noteras på First North

Skrivet av 
alt
Styrelseordförande i Cibus är Rickard Backlund och CEO för Cibus är Lisa Dominguez Flodin.

 

Cibus är ett fastighetsbolag med fokus på matbutiker i Norden. Portföljen utgörs idag av 123 butiksfastigheter i Finland som bolaget tecknat avtal om att förvärva för 735 MEUR (IFRS-värderade till cirka 767 MEUR, cirka 7,63 Mdr kr). För att finansiera förvärvet genomför bolaget nu en nyemission om 311 MEUR. En investering i Cibus är tänkt att ge en exponering mot den finska ekonomin och konsumtionen av livsmedel i landet med fastigheter som yttersta säkerhet.

 

Styrelseordförande i Cibus är Rickard Backlund, för närvarande vd i Grön Bostad och styrelseordförande i Amasten. Rickard Backlund har tidigare bland annat varit CEO för Aberdeen Property Investors och styrelseordförande för NP3 Fastigheter. CEO för Cibus är Lisa Dominguez Flodin, som nu är CFO i Grön Bostad. Hon har tidigare bland annat varit CFO och CEO för Cityhold Property AB, tidigare helägt av Första AP-fonden och Tredje AP-fonden, ett bolag som sedan augusti 2015 ägs av amerikanska TIAA-CREF som äger 50 procent av aktierna medan Första och Andra AP-fonden äger vardera 25 procent av samtliga aktier i Cityhold.

 

Över 90 procent av Cibus hyresintäkter kommer från fastigheter som är uthyrda till tre välkända finska bolag, Kesko, S Group och Tokmanni, vilka tillsammans har över 85 procent marknadsandel av den finska matmarknaden

 

I bolagets 123 fastigheter finns det ingen enskild fastighet som står för mer än 3,3 procent av bolagets de totala hyresintäkter.

 

Det är låg operationell risk i Cibus då hyresgästerna står för merparten av de fastighetsrelaterade kostnaderna. Cibus säger att bolaget styr och driver ett av Finlands största och mest strategiska distributionsnät för dagligvaruhandel och pakettjänster, tillsammans med de marknadsledande livsmedelskedjorna Kesko och Tokmanni.

 

Bolaget har för avsikt att ge en årlig utdelning om 8 procent.

 

Finland är och förväntas förbli Nordens tillväxtmotor, menar Cibus i prospektet, då den finska ekonomin förväntas växa 2,3 procent under 2018.

 

Sista anmälningsdag för teckning av aktier i Cibus är den 27 februari, klockan 17.00. Information om tilldelning är omkring den 2 mars och den första handelsdagen är satt till den 9 mars. SF