24 mars 2019
torsdag, 22 februari 2018 11:44

Lilleland utsedd till ny vd för D. Carnegie

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                          
D. Carnegie & Co AB meddelar att Svein Erik Lilleland (bilden), för närvarande styrelseledamot och tillförordnad vd, utses till permanent vd för bolaget. Lilleland anslöt till bolagets styrelse i oktober 2016 och har sedan dess arbetat nära med företagsledningen. Svein Erik Lilleland har visat sig vara en mycket kvalificerad kandidat och passande att leda D. Carnegie & Co AB genom nästa steg i bolagets utveckling.
    

– Jag ser fram mot att få fortsätta det påbörjade arbetet och tillträda som ny vd. Jag tror starkt på D. Carnegies affärsidé, att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Jag vill se en fortsatt stark tillväxt i bolaget och ser ljust på kommande utvecklingsmöjligheter och möjligheterna att växa, säger Svein Erik Lilleland.