18 mars 2019
tisdag, 20 februari 2018 14:38

Wallenstam bygger 158 bostäder i Bandhagen

Skrivet av 
alt
Nära Bandhagens centrum bygger nu Wallenstam 158 lägenheter i 7 punkthus. Visionsbild: Sjögren arkitekter

 

alt

Situationsplanen för Wallenstams 158 bostäder längs Trollesundsvägen, sydost om Bandhagen.

 

Nu i februari 2018 planerar Wallenstam att byggstarta ett projekt om 158 bostäder i 7 punkthus i 5 våningar. Det är endast lägenheter om 2-3 rum kök som planeras och upplåtelseform är ännu inte angiven. Projektet ligger längs Trollesundsvägen, sydost om Bandhagen. Mellan punkthusen ska Wallenstam anlägga bostadsgårdar mot Trollesundsvägen som genom grönska, bänkar och belysning ska tillföra kvaliteter både för boende och förbipasserande. Planerad inflyttning beräknas till år 2019. Arkitekt är Sjögren arkitekter. I samband med bygget rustas även Trollesundsvägen upp och gångbanan på den nordöstra sidan breddas för att kunna rymma en kombinerad gång- och cykelväg. 

 

Syftet med den nya bebyggelsen är att förtäta Bandhagens centrum med bostäder för att bidra till mer liv och rörelse längs Trollesundsvägen. Den nya bebyggelsen ska även bidra till en tydligare entré till Bandhagen och säkrare trafik längs med Trollesundsvägen.

 

I en kommentar kan sägas att Wallenstam som historiskt har byggt bostadsrätter har nu tvingats att ändra strategi. I samband med Wallenstams bokslutskommuniké som publicerades den 8 februari, framhöll vd Hans Wallenstam:

– Vi är främst en hyresrättsproducent, och endast en mindre andel utgörs av bostadrättsproduktion, i dagsläget är det mindre än 5 procent av lägenheterna i produktion som är bostadsrätter. Alla våra projekt – även bostadsrättsprojekten – ska kalkylmässigt hålla för att fungera som hyresrätter. Vår affärsmodell innebär också att vi inte säljer bostadsrätter förrän projektet närmar sig färdigställande och vi kan därför ställa om dessa till hyresrätter om det, som nu, är en osäkerhet på marknaden.

 

Wallenstam har stoppat ett flertal bostadsprojekt om totalt cirka 300 lägenheter, dels i Orangeriet i Solberga med 90 lägenheter, dels i projektet Umami Park i Sundbyberg med 75 lägenheter, dels i projektet Stallbacka Allé i Mölndal i södra Göteborg med 133 lägenheter.

 

Nu har Wallenstam ytterligare ett projekt om cirka 80 bostadsrätter vid Bandhagens centrum, i korsningen Trollesundsvägen och Mosstenabacken, väster om Bandhagens tunnelbanestation. Den föreslagna bebyggelsen ska byggas som en L-formad huskropp. Den ena delen närmast tunnelbanespåret ska bli 7 våningar hög och den andra delen 5 våningar hög. Projektets bygglov är planerat till kvartal 3 i år. Frågan blir då om Wallenstam åter tvingas att omvandla ett brf-projekt till hyresrätt? SF