22 februari 2019
fredag, 09 februari 2018 13:48

Oscar Properties visade minus 152 Mkr för Q4

Skrivet av 
alt
Vd Oscar Engelbert har haft en tuff höst och frågan är hur det kommer att gå i fortsättningen för Oscar Properties?

 

Oscar Properties affär var misslyckad under Q4 2017 då bolaget endast sålde 16 bostäder (104). Totalt under 2017 sålde Oscar 188 bostäder (444), vilket visar att de goda tiderna för lyxlägenheter i Stockholm är över.

 

Under rapporten framhöll dock Oscar Engelbert att bolaget lyckades sälja knappa 20 lägenheter i Norra Tornens andra byggnad, Helix, och Oscar har tidigare kommunicerat att bolaget har sålt 70 procent av bostäder i Norra Tornen, Helix och Innovationen.

 

Men räcker det? Fortfarande är kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 2017 usla –952,6 Mkr (–240,6). Hur ska bolaget med så svaga försäljningssiffror klara av att sälja alla de bostäder som finns i pågående produktion som vid årsskiftet var hela 1.147 (1.047) och där endast 71 bostäder (63) var färdigställda vid årsskiftet? I Stockholm är det tuff konkurrens, duktiga JM sålde under Q4 totalt 684 bostäder (925). Medan andra har det mycket svårt som till exempel Wallenstam som omvandlat flera projekt i Stockholm till hyresrätter. För närvarande avser endast 5 procent som bostadsrätter av Wallenstams totala bostadsproduktion.

 

För helåret 2017 ökade Oscar omsättningen till 2.111,7 Mkr (2.291,3) med ett bruttoresultat om 363,1 Mkr (332,1) och ett vinstresultat om 350,5 Mkr (391,8).

 

I balansen steg värdet på omsättningstillgångarna till 3.525,3 Mkr (1.838,7), samtidigt som de långfristiga skulderna minskade till 1.747,8 Mkr (2.178,8), medan de kortfristiga lånen ökade starkt till 1.309,7 Mkr (465,9). Det innebar att det egna kapitalet steg till 1.554,1 (1237,7) med en soliditet om 34 procent (33).

 

Under dagen föll Oscar med 5,78 procent till 31 kronor. I mars 2017 toppade aktien i 91,50 kr, ett kursfall om 295 procent vid jämförelse med dagens aktiekurs. Allt är relativt i föränderliga tider. SF