Skriv ut denna sida
fredag, 12 januari 2018 16:37

Anvisade bostäder i Stockholm minskade till 8.651

Skrivet av 
alt
Högsta priset för markanvisade bostadsrätter år 2017 betalades i Hagastaden med 39.400 kr/kvm BTA. År 2025 ska Hagastaden vara klar, med tätare och högre bebyggelse än vad som tidigare har varit vanligt i Stockholms stadsbild. Hagastaden ska rymma cirka 50.000 arbetsplatser och 6.000 bostäder.

 

Under år 2017 minskade antalet markanvisade bostäder i Stockholms kommun till 8.651, vilket var 1.949 färre markanvisade bostäder än under år 2016, då totalt 10.600 bostäder markanvisades. Av de anvisade bostäderna avsåg 5.100 hyresrätter, motsvarande cirka 59 procent av de totalt markanvisade bostäderna.

 

De högsta priserna betalas i tävlingarna om Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden och om Slakthusområdet.

 

Av de 8.651 markanvisade bostäder tilldelades de kommunägda bostadsbolagen totalt 2.829 hyresrätter, varav 1.356 hyresrätter gick till Svenska Bostäder i 7 projekt, 898 hyresrätter till Stockholmshem i 9 projekt, 300 hyresrätter till Familjebostäder i 2 projekt samt 275 bostäder till Micasa i 5 projekt.

 

I Hagastaden betalar Byggnads AB Abacus (Järntorget) högst för 150 bostadsrätter till ett pris om 39.400 kr/kvm BTA för kv. 9. Därefter följt av HSB som betalar 36.750 kr/kvm BTA för 100 bostadsrätter i Hagastaden, etapp 1, kv. 11-12. Järntorget betalar även 37.006 kr/kvm BTA för Organellen, kv. 8, i Hagastaden för 150 bostadsrätter.

 

I Norra Djurgårdsstaden och Kolkajen, där nu en markpristävling pågår och som avslutas i februari, satte Byggnads AB Abacus ett riktpris för tävlingen om 34.007 kr/kvm BTA för 75 bostadsrätter.

 

I Slakthusområdet betalar Laterre Q-gruppen Holding AB 35.550 kr/kvm BTA för 120 bostadsrätter i etapp 1 i Slakthusområdet, följt av Svenska Hem i Bromma AB som i samma område, etapp 1 kv. Aq, betalar 30.000 kr/kvm BTA för 130 bostadsrätter.

 

Det lägsta priset för markanvisade bostäder betalar D. Carnegie & Co med 5.000 kr/kvm BTA för 30 bostadsrätter i Husby, följt av M2 Asset Management AB som betalar 7.500 kr/kvm BTA för 80 bostadsrätter på Stångholmsbacken i Vårberg. SF/LE

Senaste från Redaktionen