12 december 2018
måndag, 23 oktober 2017 17:03

Starkt förvaltningsresultat av Wihlborgs

Skrivet av 
alt
I början av nästa år inleder Wihlborgs byggandet av kontorshuset Prisma om 13.000 kvm i centrala Helsingborg. Arkitekt är EGA

 

Med lägre värdeökningar på fastighetsbeståndet minskade Wihlborgs niomånadersvinst till 1.495 Mkr (1.670), motsvarande ett resultat per aktie om 19,45 kr (21,73). Värdeförändringarna i fastigheter uppgick till 858 Mkr (1.442) och i derivat till 176 Mkr (-551). Hyresintäkter och driftsöverskott ökade med 11 procent till 1.665 Mkr (1.505) respektive 1.256 Mkr (1.134). Förvaltningsresultatet förbättrades med 13 procent till 863 Mkr (767). Nettouthyrningen steg till 81 Mkr (45).

 

Under perioden ökade Wihlborgs sitt danska fastighetsinnehav genom ett större förvärv från Danica om 2.588 Mkr. Vidare investerade bolaget 759 Mkr i befintligt bestånd och sålde för 11 Mkr. Detta bidrog till att portföljens värde ökade till 36,9 Mdr kr (32,8 vid årsskiftet).

 

– Genom förvärvet av 175.000 kvm kontor i Danmark, positiv nettouthyrning och hög aktivitet i vår projektutveckling har vi ytterligare stärkt förutsättningarna för ett fortsatt stigande förvaltningsresultat, framtida tillväxt och en stärkt balansräkning för Wihlborgs, säger vd Anders Jarl.

 

Av Wihlborgs innehav den 30 september var 80 procent kontor/butik, 14 procent industri/lager och 6 procent projket/mark. Värdemässigt fanns 46 procent i Malmö, 19 procent i Helsingborg, 18 procent i Köpenhamn och 17 procent i Lund.

 

De räntebärande skulderna uppgick till 20.291 Mkr  (17.553) och finansierades till en snittränta om 2,52 procent. Det egna kapitalet ökade till 12.513 Mkr (11.463), motsvarande en soliditet om 33,3 procent (34,3). LE