20 juni 2018
torsdag, 13 juli 2017 21:05

von Schmalensee rådgivare till Londons borgmästare

Skrivet av 
alt
Monica von Schmalensee blev förra året utsedd till ”Årets samhällsbyggare 2016” i Sverige. Sedan år 2015 har White kontor i London.

 

Monica von Schmalensee, vd på White, är från september 2017 rådgivare till Londons borgmästare, Sadiq Khan. Gruppen rådgivare som utsetts i ”Mayor´s Design Advocate Group” representerar högsta expertis inom arkitektur och stadsbyggnad.

 

Borgmästarens Design Advocates ska stödja borgmästaren och hans team i stadsutvecklingsinitiavtivet ”Good Growth Agenda” i strävan efter ett ”City for all Londoners”.

 

– I ett politiskt klimat där det offentliga ansvaret minskar behöver vi, mer än någonsin, tillhandahålla offentliga platser som stärker demokratin och som kännetecknas av tillgänglighet och samhällsbyggande verksamhet. Det offentliga rummet är en grund för demokrati, hälsa och välbefinnande och jag vill vidareutveckla ambitionen att ge Londonmedborgare tillgång till dessa kvaliteter och att de är integrerade i vardagslivet, säger Monica von Schmalensee, vd på White.