18 oktober 2018
måndag, 10 juli 2017 21:42

Wihlborgs köper av danska Danica för 2,3 Mdr kr

Skrivet av 
alt
Anders Jarl, vd för Wihlborgs.

 

Wihlborgs tecknade under söndagen avtal med pensionsbolaget Danica om att under tredje kvartalet förvärva 15 fastigheter. Fastigheterna ligger till stor del i områden där Wihlborgs redan är etablerat, såsom Herlev/Ballerup och Høje-Taastrup, men även i andra områden som Ørestad och Hørsholm/Holte.

 

Köpesumman uppgår till 1,8 miljarder DKK, cirka 2,3 Mdr kr. Hyresintäkterna är 130 MDKK per år med 9 procents vakans och en initial direktavkastning på 6 procent. Tillträde sker under tredje kvartalet 2017 med ekonomisk effekt från 1 augusti. Investeringen finansieras huvudsakligen via det danska realkreditsystemet kompletterat med befintliga tillgängliga kreditfaciliteter.

 

Bland de större hyresgästerna finns Den danske stat, FØtex, Danske Bank, CGI, Konica Minolta och Gribskov kommune.

 

– Den positiva ekonomiska utvecklingen gör Danmark till en fortsatt intressant marknad. Nu fick vi en bra möjlighet att förvärva ett bestånd med moderna kontorsfastigheter som till stor del ligger i områden där vi redan finns, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

 

Wihlborgs har utökat fastighetsbeståndet avsevärt de senaste åren. I slutet av 2015 förvärvades två större fastigheter om totalt 110.000 kvm och hösten 2016 förvärvades 13 fastigheter om totalt 100.000 kvm.

 

Efter det aktuella förvärvet har Wihlborgs ett fastighetsbestånd om cirka 570.000 kvm i Danmark till ett värde av 6,5 Mdr kr.