20 april 2018
onsdag, 05 juli 2017 13:49

Oscar får 150 Mkr av Balder för Murmästaren 3

Skrivet av 
alt
Länsstyrelsen flyttade från Ämbetsmannahuset, Murmästaren 3, i juli år 2014. Murmästaren 3, omfattande cirka 20.000 kvm, ska nu byggas om av Balder till Stockholms största gymnasium för cirka 2.200 elever.

 

alt

Murmästaren 3 uppfördes år 1926 som ämbetsbyggnad för överintendentämbetet. Den användes senare som kontorshus åt Kungliga Byggnadsstyrelsen och kom att kallas för ”Ämbetshuset”, som klassats som särskilt historiskt värdefull av Stadsmuseet.

 

Oscar Properties Holding AB säljer sin andel, motsvarande 50 procent, i Murmästaren 3, före detta Länsstyrelsen hus, till Fastighets AB Balder för 150 Mkr samtidigt som Oscar Properties erhåller återbetalning av ägarlån om cirka 50 Mkr. Genom försäljningen tillförs Oscar Properties cirka 200 Mkr i likviditet. Resultateffekten från försäljningen blir 23 Mkr.

 

– Oscar Properties del i utvecklingen av fastigheten är nu klar och vi säljer därför vår andel till vår partner Balder. Försäljningen stärker koncernens likviditet med cirka 200 Mkr, vilket är i linje med företagets ambition att stå väl rustade för framtida affärsmöjligheter, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

Oscar Properties har tillsammans med Balder utvecklat fastigheten Murmästaren 3 med adress Hantverkargatan 29 på Kungsholmen i Stockholm sedan 2014. Fastigheten hyrdes tidigare av Länsstyrelsen men ska efter utförd utveckling hyras ut för gymnasieskola i ett långt kontrakt om 25 år till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB. En uthyrning som inte passar Oscar Properties eftersom bolaget i huvudsak är inriktat för bostadsproduktion.

 

Oscar Properties har sedan starten år 2004 uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt både genom nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4.040 bostäder, varav 1.047 bostäder är under pågående produktion.

 

I en kommentar kan sägas att Balder får ett stort och säkert kassaflöde då Murmästaren 3 kommer att bli Stockholms största gymnasium under höstterminen 2018. Det var Balder som ensamt köpte Murmästaren 3 av Vasakronan i december 2013. Vasakronan sålde Murmästaren när det stod klart att Länsstyrelsen skulle flytta från fastigheten, vilket den gjorde i juli 2015 då den flyttade Kungsgatan 18.

 

I oktober 2014 avtalade Oscar Properties och Balder om ett hälftenägarskap av Murmästaren om 490 Mkr. Detta för att utveckla Murästaren/Ämbetsmannahuset till bostäder. Balder och Oscar Properties erhöll faktiskt ett bygglov för bostäder, men sedan påbörjade Balder en uthyrning, vilket ledde till det långa kontraktet med SISAB. Nu kan det sägas att det inte hade varit lätt att konvertera det skyddsklassade Ämbetsmannahuset till bostäder utan en säkrare affär är att Murmästaren under lång tid blir Stockholms största gymnasium med plats för 2.200 elever. TM