20 juni 2018
fredag, 30 juni 2017 15:16

Överdäckningen av Stockholms C ger 50.000 jobb

Skrivet av 
alt
En överdäckning av Stockholms Central skapar 140.000 kvm potentiell byggyta.  

 

alt

Arkitektbyrån Alessandro Ripellino har utvecklat flera tidiga idéskisser för att visa hur framtidens Centralstation skulle kunna gestaltas i Stockholm.

 

alt

En arkitektvision av den amerikanska arkitektbyrån Lohan Associates från år 1998, då SJ Fastigheter hade en uppfattning om att överdäckningen skulle vara färdigställd år 2003.

 

Jernhusen har presenterat en färsk rapport från det internationella analysföretaget BuroHappold om potentialen i att utveckla Centralstationsområdet i Stockholm. Utvecklingen av området uppskattas kunna generera 50.000 nya jobb i Stockholmsregionen och stå för 25 procent av nya arbetstillfällen i Stockholms centrala affärsdistrikt.

 

Centralstationsområdet är Stockholms sista stora centrala utvecklingsområde och har en potentiell byggyta om cirka 140.000 kvm. Rapporten visar att den överdäckning av spårområdet som Jernhusen och kommunen planerar beräknas bidra med 3,5 Mdr kr i form av bruttoförädlingsvärde. Det innebär ekonomiska effekter som är sju gånger större än i dagsläget.

 

– Läget och den nya stadsdelen vid Centralstationen är mycket attraktivt för många företag, både nationella och internationella, som efterfrågar moderna kontorslokaler i centrala områden för att vara tillgängliga för kunder och kunna locka rätt kompetens, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef Jernhusen.

 

En förtätning av centralstationsområdet skapar förutsättningar för Stockholm att växa där det behövs mest, med minsta möjliga påverkan på miljö och grönområden.

 

– Överdäckningen av centralstationen är en möjlighet att läka ett sår mitt i Stockholm City. Med det här projektet har vi möjligheten att binda ihop staden, skapa nya flöden och offentliga platser. Det kommer gynna både stockholmare och besökare, säger Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd.

 

Rapporten visar att arbetstillfällen i city ger 10 procent större bidrag till stadens ekonomi än arbetstillfällen utanför city. Stationsnära stadsdelar bidrar dessutom till väsentligt minskade utsläpp av växthusgaser. Enligt en undersökning från forskningsinstitutet IVL Svenska Miljöinstitutet innebär det i detta fall upp till fem gånger mindre koldioxidutsläpp jämfört med att bygga på andra platser utan samma närhet till kollektivtrafik.

 

– Genom att förbättra och utveckla Sveriges största kommunikationsnod kan fler människor ges möjlighet att tågpendla smidigt till och från jobbet. Det bidrar till tillväxt i hela regionen då förkortade avstånd till jobbet gör det mer attraktivt att bo i hela den utökade regionen, säger Ann Wiberg.

 

I en kommentar kan sägas att projektidéer om överdäckningen av Stockholm C har en lång historia. Redan 1998 presenterade dåvarande SJ Fastigheter, som blev Jernhusen i december år 2000, en överdäckning av järnvägsspåren vid Stockholms Central, bland annat med arkitektvisioner av den amerikanska arkitektbyrån Lohan Associates. Se foto ovan.

 

Att bygga en överdäckning av Stockholms Central med pågående tågtrafik är en komplex historia, som SJ har haft många åsikter om. Men duktiga projektutvecklare och ingenjörer kan kanske på sikt lösa det komplicerade byggprojektet med en överdäckning av järnvägsspåren på Stockholms Central? Frågan blir när byggstarten kan ske? För det krävs ett nytt bindande avtal med SJ. TM

 

 

Nya centralstationsområdet i siffror:

1. Upp till 50.000 nya jobb i Stockholmsregionen

2. 3,5 Mdr kr i ekonomisk tillväxt (sju gånger mer än i dagsläget)

4. 25 procent av nya potentiella arbetstillfällen i Stockholms centrala affärsdistrikt

5. 140.000 kvm potentiell byggyta 

6. Fem gånger mindre koldioxidutsläpp