20 juni 2018
måndag, 19 juni 2017 17:19

Visionen undertecknad för nya Värtahamnen

Skrivet av 
alt
Värtahamnen är del av Norra Djurgårdsstaden. När beslutet fattades om Norra Djurgårdsstadens utveckling och att Värtahamnen skulle bli ett av Stockholms miljöprofilerade områden sattes målen högt för att Värtahamnen skulle utvecklas till ett internationellt föredöme.

 

alt

Följande representanter från fyra fastighetsägare samt två representanter från Stockholms stad undertecknade den nya visionen för Värthamnen. Från vänster syns Rikard Henriksson, Head of Asset Management på Niam, Mikael Eskils, vd för Wallfast, Biljana Persson, vd för Kungsleden, Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter, Johan Castwall, vd för Stockholm Hamnar samt Håkan Falk, exploateringsdirektör i Stockholms stad.

 

alt

Här signerar Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter, visionsdokumentet. Bonnier Fastigheter har de största projekten i nya Värtahamnen, projekt som Bonnier Fastigheter vunnit i två tävlingar om markanvisningar. Hermansson räknar med en byggstart under nästa år 2018.

 

alt

Biljana Persson, vd för Kungsleden undertecknar visionsdokumentet. Kungsleden köpte i en mångmiljardaffär fastigheterna Rotterdam 1, Tegeludden 13 samt Stettin 5 och 6 i Värtahamnen av Djurgårdsstadens Fastigheter i oktober 2015. I dessa fastigheter ska Kungsleden utveckla ett nytt kluster i Frihamnen.

alt
Rikard Henriksson, Head of Asset Management på Niam, signerar visionsdokumentet. Niam köpte tomträtten Neapel 3, omfattande 47.000 kvm av Vasakronan i februari 2016. Neapel 3 omfattar bland annat kontorsytor som ska omvandlas till bostäder samt Scandic Ariadne Hotel.

 

alt

Biljana Pehrsson blir en större fastighetsägare i Värtahamnen genom framtida utvecklingsprojekt.

alt
Glad under presentationen av nya Värtahamnen var Håkan Falk, exploateringsdirektör Stockholms stad.

 

alt

Skicklig moderator var Kristina Alvendal.

 

alt

Nya Värtahamnen kommer vara hem åt cirka 4.500 människor och 10.000 personer som kommer att arbeta i den nya stadsdelen.

 

alt

Samarbetet är om nya Värtahamnen är unikt i sitt slag då fastighetsägarna redan från början varit med och tagit fram visionen i ett ”public-private-partnership”.

 

alt

Det var film och genomgång av projektet med panelen från vänster: Rikard Henriksson, Head of Asset Management på Niam, Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter, Håkan Falk, exploateringsdirektör i Stockholms stad, Mikael Eskils, vd för Wallfast, Biljana Persson, vd för Kungsleden samt Johan Castwall, vd för Stockholm Hamnar. Längst till höger syns Kristina Alvendal, moderator.

 

Under fredagen undertecknade fyra fastighetsägare i Värtahamn tillsammans med Stockholms stad och Stockholms Hamnar, ett visionsdokument om den nya stadsdelen Värtahamnen, The Royal Seaport. De fyra fastighetsägarna representerades av Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter, Rikard Henriksson, Head of Asset Management på Niam, Biljana Persson, vd för Kungsleden samt Mikael Eskils, vd för Wallfast. Från Stockholms stad kom Håkan Falk, exploateringsdirektör samt Johan Castwall, vd för Stockholm Hamnar. Skicklig moderator för presentation en av den nya Värtahamnen var Kristina Alvendal.

 

Värtahamnen står inför en förvandling de kommande åren och den nya stadsdelen kommer att delvis stå klar år 2021/2022. För att påskynda den nya detaljplanen som är på remiss, har fyra fastighetsägare gått samman med Stockholms stad och Stockholms Hamnar i ett unikt samarbete för att arbeta fram en gemensam vision. Denna vision ska bli ledstjärnan i stadsdelens utvecklingsprojekt. Genom visionen kommer stadsdelen att bli Sveriges första aktivitetsbaserade stadsdel.

 

Visionen går längre än den tidigare visionen för hela Norra Djurgårdsstaden. Visionen som undertecknades idag, präglas av långsiktighet med människan i fokus och lyfter därför social hållbarhet på ett sätt som inte tidigare gjorts. Fastighetsägarnas långsiktighet i området präglar ambitionsnivån. 

 

Samarbetet är unikt i sitt slag då fastighetsägarna redan från början varit med och tagit fram visionen och för att det är ett ”public-private-partnership”. 

 

– Det blir lättare att göra rätt om alla har en gemensam syn på hur vi vill att området utvecklas, framhöll Kristina Alvendal, under presentationen.

 

– Från stadens sida är det av största betydelse att fastighetsägarna deltar aktivt i utvecklingen av Stockholm, underströk Håkan Falk, exploateringsdirektör Stockholms stad.

 

Värtahamnen blir Sveriges första aktivitetsbaserade stadsdel genom det tydliga löftet om öppenhet, med liv och rörelse dygnet runt, smarta lösningar för innovativa företag, spontana kultursatsningar, citypuls, vatten och den internationella färjetrafiken.

 

Social hållbarhet är en ledstjärna i den vidöppna stadsdelen. Den familjära stadsdelen kommer vara hem åt cirka 4.500 människor och 10.000 personer kommer att arbeta i den nya Värtahamnen.