25 mars 2019
fredag, 23 september 2016 08:03

Newsec: Bostadsefterfrågan förändrar storstäder

Skrivet av 
alt

Max Barclay, vd för Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

 

Tack vare fortsatt goda marknadsförutsättningar bedömer Newsec att den totala transaktionsvolymen på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden kommer att nå nya rekordnivåer om 180-190 miljarder kronor under 2016, enligt höstens upplaga av Newsec Property Outlook som publiceras idag. En kraftfull befolkningstillväxt och en ökad efterfrågan på bostäder håller på att förändra fastighetsmarknaden i våra större städer.

 

– Bristen på bostäder och människors önskan att bo mer centralt innebär att alla typer av fastigheter som är lämpliga för bostäder håller på att konverteras. Mer eller mindre alla lämpliga kontorsbyggnader i innerstäderna, bortsett från delar av CBD, har stora möjligheter att omvandlas till bostäder förr eller senare, säger Max Barclay, vd för Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

 

Stockholms stad har satt som mål att bygga 140.000 bostäder fram till 2030, varav 37.000 planeras att byggas i innerstaden. Som ett resultat kommer hela stadsbilden att förändras och det ställs nya krav på servicefunktionerna, det vill säga tjänster som är bättre anpassade för behoven hos boende än hos förvärvsarbetande. Många större städer i Europa står inför samma omvandling av fastighetsmarknaden.

 

Riksbanken meddelade i september att reporäntan lämnas oförändrad på -0,5 procent och att det historiskt låga ränteläget förväntas ligga kvar fram till 2017/2018. God tillgång på finansiering samt brist på andra attraktiva investeringsalternativ bedöms bidra till ett fortsatt stort intresse för fastigheter. Newsec förutspår därför att den totala svenska transaktionsvolymen kommer att nå nya rekordnivåer och uppgå till mellan 180 och 190 miljarder kronor under 2016.

 

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001.