18 september 2019
måndag, 06 januari 2014 18:30

NCC och TeliaSonera förlänger avtal

Skrivet av 
alt

TeliaSoneras nya huvudkontor. Bild: White

 

NCC och TeliaSonera väljer att förlänga samarbetet om nytt huvudkontor för TeliaSonera i Kristineberg på västra Kungsholmen. Parterna är överens om ett fortsatt samarbete trots att nödvändiga myndighetsbeslut inte har erhållits under 2013, vilket var den ursprungliga överenskommelsen.

 

Kontorsbyggnaden i Kristineberg kommer att utvecklas för TeliaSoneras verksamhet och omfattar cirka 50 000 kvm. Hyresavtalet var villkorat av att detaljplan och myndighetsbeslut skulle erhållas under 2013. Nu har ett nytt samarbetsavtal träffats för att hantera fördröjningen i väntan på detaljplan och nödvändiga myndighetsbeslut.

 

– Vi har ett nära och bra samarbete med TeliaSonera där vi gemensamt jobbar för att utveckla en modern arbetsplats för att stödja deras affärsverksamhet många år framöver. I dagsläget är det svårt att säga när vi får alla nödvändiga beslut, men vi siktar på att byggstarta så fort som möjligt, säger Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development.