22 april 2019
måndag, 25 mars 2019 12:11

Prime Livings styrelseordförande lämnar styrelsen

Skrivet av 

 

IT-konsulten Tobias Lennér har antagit utmaningen att vara ny styrelseordförande i krisdrabbade Prime Living.

 


Peter Gustafson, styrelseordförande i Prime Living AB, har lämnat styrelsen. Som ny styrelseordförande har styrelsen valt Tobias Lennér. Övriga styrelseledamöter kvarstår i styrelsen och den kommer bestå av Jonas Andersson, Tobias Lennér och Mikael Wandt.

 

Valberedningen har informerats och förslag till styrelse kommer att presenteras inför årsstämman 2019.

 

– I och med brygglånet som kommunicerades igår och att obligationsförandena är genomförda har bolagets likviditet säkerställts i det korta perspektivet och styrelsearbetet går in i en ny och intensiv fas. I samband med det väljer jag att lämna styrelsen, säger avgående ordförande Peter Gustafson i en kommentar.

 

– Nästa steg för Prime Living att lösa den långsiktiga finansieringen. Sedan den nya styrelsen tillträdde i slutet av oktober har affärsrelationer med vissa tidigare underleverantörer avslutats och upprustning av befintligt fastighetsbestånd pågår. Bolaget har möjlighet att skapa stora utvecklingsvärden både genom att fortsätta exploateringen i Spånga med totalt 1136 lägenheter samt genom att fortsätta driva utvecklingen av bolagets fastighetsprojekt med upp till drygt 700 lägenheter på Irland vidare, säger Tobias Lennér i en kommentar.

 

Prime Living utvecklar studentbostäder med kortare produktionstider. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1.038 lägenheter på fyra orter. Ännu finns ingen information om när det problemfyllda stora projektet vid Spånga station med 1.136 studentbostäder.

 

Prime Living gjorde storförlust under 2018 med ett resultat efter skatt om –587 Mkr (142), motsvarande –39,8 kr (9,6) per stamaktie. Försvagningen berodde främst på sjunkande fastighetsvärden om –341 Mkr (222) och reaförluster i samband med fastighetsförsäljningar om –83 Mkr (0). I rörelseresultatet ingick kostnadsöverdrag med –166 Mkr, varav –80 Mkr var en reservering för kommande kostnader, för färdigställandet av projekt Ferdinand, bestående av 1.054 lägenheter i Spånga. Se länk:

 

Frågan är om någon vill finansiera Prime Living långsiktigt? Av det extremt dåliga brygglånet från den 21 mars om 39,3 Mkr erhåller Prime Living endast 29,5 Mkr och lånet ska återbetalas redan den 30 juni. Som säkerhet har Prime Living pantsatt aktierna, aktier som har blivit allt mindre värda. Under måndagen sjönk kursen med 7,5 procent till 1,70 kr. I januari 2017 stod Prime Livings aktiekurs i 122,50 kr. SF