17 oktober 2019
tisdag, 23 oktober 2018 14:55

Engel och Angliss stärker Newsecs tillväxt

Skrivet av 
alt
Från vänster: Richard Engel blir CFO för Newsecs förvaltningsverksamhet medan Richard Angliss ska fungera som en brygga mellan Newsecs nyetablerade Londonkontor och Norden/Baltikum.

 

Genom kraftig expansion har Newsec tagit ytterligare steg mot att befästa positionen som The Full Service Property House in Northern Europe. Bolaget är idag det femte största förvaltningsbolaget i Europa sett till antalet förvaltade kvadratmeter. Den starka tillväxten är bland annat driven av förvärv och har lett till att Newsec idag är 35 gånger större än 2002.

 

För att möta efterfrågan från internationella kunder och stödja målet om fortsatt tillväxt, stärks nu ledningen genom ett antal rekryteringar med fokus på ännu bättre samordning över landsgränserna. O

 

I mars började Richard Engel som CFO för Newsecs förvaltningsverksamhet. Han kom närmast från det noterade omsorgsföretaget Humana och fokuserar i sin nya roll på att harmonisera rapportering och stötta Newsecs lokala förvaltningsverksamheter.

 

I september anslöt Richard Angliss med 30 års erfarenhet av branschen i olika positioner på JLL. Han kommer att fungera som en brygga mellan Newsecs nyetablerade Londonkontor och Norden/Baltikum.

 

Sedan den första oktober arbetar Anders Westling som CIO med uppdrag att modernisera, utveckla och effektivisera Newsecs IT-miljö och organisation. Han har ett flertal ledande IT-roller bakom sig och kommer närmast från en position som CIO på svenska McDonald’s.

 

– Vi ser att förvaltarrollen förändras i snabb takt och att kunder och hyresgäster efterfrågar mer flexibilitet, smidigare system och högre transparens. För att kunna möta det krävs investeringar i moderna system och det har vi, tack vare vår stora geografiska räckvidd, muskler att göra, säger Björn Lindeborg, chef Newsecs förvaltningsverksamhet.