17 oktober 2019
tisdag, 17 april 2018 17:49

Hofsten, ny arkitekt för Stockholms slott

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                    

Bo Hofsten (bilden) på White arkitekter är utsedd till ny slottsarkitekt för Stockholms slott. Uppdraget är personligt och innebär att han ska vara rådgivare i alla frågor som rör underhåll och utveckling av den mycket kulturhistoriskt värdefulla miljön. Att utses till slottsarkitekt är ett hedersuppdrag som innebär ett mycket stort ansvar för slottsbyggnaderna och dess miljöer. Uppdraget är på tre år med möjlighet till förlängning i sex år.

 

Stockholms slott ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV) som ansvarar för att säkerställa underhåll och utveckling av byggnader och verksamheter. Till sin hjälp har SFV förutom den nyligen utsedde slottsarkitekten ytterligare en slottsarkitekt som enbart ansvarar för den nu pågående fasadrestaureringen.

 

Bo Hofsten har arbetat som restaureringsarkitekt sedan 1980-talet. De senaste åren med ett antal husarkitektuppdrag för Statens fastighetsverk såsom Kungliga Operan, Nationalmuseum och utrikes fastigheter med pågående uppdrag för bland annat de svenska ambassaderna i Oslo och Helsingfors.

 

Arbetsgruppen från White består förutom Bo Hofsten av restaureringsarkitekt Ulrika Romare, byggnadsantikvarie Jan Perotti, inredningsarkitekt Olle Gustafsson och miljöexperten Rikard Nygren.